KID for additional advance tax and advance tax

You can create a KID number for additional advance tax and advance tax here.

Remember to choose the correct income year.

*All fields are obligatory

When paying, take care to fill in the KID number correctly. If the number is incorrect, your payment may be delayed.

Inntektsår – det kalenderår inntekten er oppstått / opparbeidet.

Tilleggsforskudd – hvis du vet at du får restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai året etter inntektsåret. Da slipper du å betale renter på restskatten. Er du næringsdrivende, og ikke har søkt om forskuddsskatt enda, så kan du også betale inn tilleggsforskudd.

Forskuddsskatt – innbetaling av skatt for inneværende / dette året. Brukes av personlig næringsdrivende og personer med høye formuer eller høye kapitalinntekter. Forskuddsskatten fordeles på fire terminer gjennom året, og du mottar faktura i Altinn.

Restskatt – Restskatt betyr at du har trukket for lite skatt av fjorårets inntekt. Restskatten vises på skatteoppgjøret ditt.

Account number

6345 06 24804

If you register this account number in your system, you must use the organisation number 924616733 The Norwegian Tax Administration - tax collection as the account owner.

Previously you made payments to the tax collector in your municipality. Now a single, nationwide bank account number replaces all the previous tax collectors’ account numbers.

If you’ve already made payments to the tax collector’s previous account number, you do not have to do anything. The payment will automatically be transferred to the new account number.

If you intend to make payments from abroad, you may need additional bank account details:

BIC (SWIFT):
NDEANOKK

IBAN:
NO4263450624804

Bank:
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

There are other account numbers for:

Account number:
63450623123

IBAN:
NO3363450623123

BIC
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Account number:
6345 06 23905

IBAN:
NO6563450623905

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Account number:
6345 06 24359

IBAN:
NO2963450624359

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Account number:
6345 06 21007

IBAN:
NO3263450621007

BIC:
NDEANOKK

Bank:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway