Skjema RF-1306

Kontaktskjema

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å sende inn henvendelser til Skatteetaten.

 

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Dersom du ikke har e-ID, kan du i noen tilfeller motta besvarelsen som brevpost.

Dette skjemaet er definert med rettigheter, det vil si at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv.