Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Det betyr at du skal skatte så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd det første året.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen samt øvrige inntekter og fradrag du måtte ha.

Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i skattemeldingen.

Har du lønnsinntekt i tillegg til overskudd næringsinntekt vil du vanligvis få beregnet både et skattekort og en forskuddsskatt.

(Har du inntekter av en viss størrelse som ikke inngår i skattetrekket arbeidsgiver benytter (for eksempel høye renteinntekter, skattepliktige utleieinntekter og/eller høy formue), kan dette medføre at du skal betale forskuddsskatt.)

Informasjon om størrelsen på forskuddsskatten vil fremgå av skattetrekksmeldingen. Størrelsen på forskuddsskatten er beregnet på bakgrunn av siste kjente skattemelding, eller ved endring av skattekort/forskuddsskatt. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året.

Skattepliktige bosatt i utlandet med skattepliktig formue i Norge

Fra og med inntektsåret 2017 mottar du én samlet forskuddsskatt, én skattemelding og ett skatteoppgjør. Du skal kun forholde deg til én skatteoppkrever.

Tidligere har du fått utskrevet forskuddsskatt, skattemelding og skatteoppgjør fra hver enkelt kommune du har hatt skatteplikt til. Nå mottar du ett samlet krav for alle forholdene.

Hvis du har spørsmål om, eller ønsker å sende inn en søknad om endring av forskuddsskatten, må RF-1102 printes ut og sendes skriftlig til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

 

Frist

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). 

Betaling

Du får tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og kidnummer. Betal til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til. Hvis du ikke har innbetalingsblanketten: 

Oversittet frist

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen. Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), fremgår det av skattebetalingsloven at forskuddsskatten for hele året må betales. Dette innebærer at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnfordres (dvs. utleggsforretning eller utleggstrekk i lønn/pensjon), og skatteoppkreveren sender deg da et varsel.

Ved å betale ubetalt termin så fort som mulig, unngår du tvangsinnfordring av hele forskuddsskattekravet, samt betalingsanmerkning. Dette betyr at du kan betale de senere terminene til vanlig forfall. 

Du kan enkelt endre forskuddsskatten

Logg inn for å endre forskuddsskatten.