Endre forskuddsskatten for 2022?

Søknad om å endre forskuddsskatten for 2022 kan du enten sende per post ved å fylle ut og sende skjema RF-1102 eller logge inn og skrive til oss. Forskuddsskatten for 2022 kan endres fram til mars 2023.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet som enkeltpersonforetak eller er deltaker i selskap med deltakerfastsetting, skal du som regel betale forskuddsskatt. 

Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd, samt annen lønns- eller pensjonsinntekt du har i tillegg til næringsinntekten, kapitalinntekter, fradrag og formue. Skatteprosenten ligger vanligvis mellom 34,4 og 49,8 prosent.

Hva ønsker du å gjøre?

Nye enkeltpersonforetak og deltakere i selskap med deltakerfastsetting, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd.

Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må selv søke om å få beregnet forskuddsskatten din. 

Dette må du fylle ut i søknadsskjemaet:

  • Velge kategori "Næring".
  • Velg den inntekten som passer for deg. "Annen næring" er vanligst.
  • Legg inn forventet overskudd både i "Overskudd annen næring" og "Personinntekt - annen næring". Du må anslå beløpet så godt du kan. Du kan endre dette senere dersom du ser at du har anslått feil.

Søknaden vil inneholde alle dine skattepliktige forhold. Det betyr at hvis du har lønnsinntekt i tillegg til næringsinntekt, vil du ofte få en kombinasjon av et skattekort og forskuddsskatt.

Du vil se beregning av forskuddsskatt og eventuell prosent for skattekort nederst på siden. Beregnet forskuddsskatt vil bli fordelt på fire innbetalinger og du vil få tilsendt faktura.

Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i skattemeldingen.

Du får tilsendt faktura før hvert forfall med konto- og KID-nummer. De finner du i din innboks i Altinn. 

Hvis du ikke har fakturaen: 

Betalingsfrister

I løpet av året får du fire fakturaer:

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen

Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), skal forskuddsskatten for hele året forfalle til betaling. Dette innebærer at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnkreves. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer. 

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Det gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

For å anslå hvor mye forskuddsskatt du skal betale, henter vi informasjon fra skatteoppgjøret ditt i fjor.

Du kan endre forskuddsskatten når som helst i løpet av året.

Hvis overskuddet ditt blir lavere eller høyere enn det som er oppført i skattekortet bør du endre beløpet. Overskuddet finner du ved å legge sammen inntekter og trekke fra kostnader i enkeltpersonforetaket ditt.

Betaler du for lite forskuddsskatt må du betale restskatt året etter. Betaler du for mye forskuddsskatt, får du penger igjen ved skatteoppgjøret året etter.

Hvis du endrer skattekortet tett opptil forfallsdato, må du fortsatt betale det tidligere fastsatte beløpet, men beløpet for neste termin vil bli justert av oss.

Sykepenger

Sykepenger til næringsdrivende fra NAV er en trekkfri ytelse, noe som betyr at NAV ikke trekker skatt ved utbetaling. Ytelsen er imidlertid skattepliktig, du må derfor passe på at du betaler forskuddsskatt også av sykepengene. Sykepenger for næringsdrivende føres i en egen post i skattekortsøknaden som du finner under kategorien "Næring".

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk

Mer informasjon om forskuddsskatt

Du kan sjekke hvor mye du har betalt i forskuddsskatt ved å logge inn på Se dine krav og betalinger

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Du kan for eksempel justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Du kan ikke endre forskuddsskatten til et lavere beløp enn det du allerede har betalt i forskuddsskatt i år. Justering mellom forskuddsskatt og skattetrekk endrer ikke totalt beregnet skatt.

Du må logge inn for å gjøre endringer mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Nederst på siden (når du er logget inn) finner du feltet for justering av forskuddsskatt, som vist under her.

Endring av forskuddsskatt.png

Se hvor mye du har betalt i forskuddsskatt 

Du kan sjekke hvor mye du har betalt i forskuddsskatt ved å logge inn på Se dine krav og betalinger.

Du mottar én samlet forskuddsskatt, én skattemelding og ett skatteoppgjør.  Du mottar ett samlet krav for alle skatteforholdene.

Hvis du har spørsmål om, eller du ønsker å sende inn en søknad om endring av forskuddsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 - Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt

Papirskjemaet inneholder mange poster. Du skal kun fylle ut de postene som gjelder for deg.

Forskuddsskatt

Her kan du se en liten film som forklarer: 

  • om du skal betale forskuddsskatt
  • hvordan du søker om forskuddsskatt
  • hvor du finner betalingsinformasjon