Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Dersom du driver selvstendig næringsvirksomhet som enkeltpersonforetak eller er deltaker i selskap med deltakerfastsetting, skal du som regel betale forskuddsskatt. 

Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd, samt annen lønns- eller pensjonsinntekt du har i tillegg til næringsinntekten, kapitalinntekter, fradrag og formue. Skatteprosenten ligger vanligvis mellom 34,4 og 49,8 prosent.

Hva ønsker du å gjøre?

Nye enkeltpersonforetak og deltakere i selskap med deltakerfastsetting, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd.

Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må selv søke om å få beregnet forskuddsskatten din. 

Dette må du fylle ut i søknadsskjemaet:

  • Velge kategori "Næring".
  • Velg den inntekten som passer for deg. "Annen næring" er vanligst.
  • Legg inn forventet overskudd både i "Overskudd annen næring" og "Personinntekt - annen næring". Du må anslå beløpet så godt du kan. Du kan endre dette senere dersom du ser at du har anslått feil.

Søknaden vil inneholde alle dine skattepliktige forhold. Det betyr at hvis du har lønnsinntekt i tillegg til næringsinntekt, vil du ofte få en kombinasjon av et skattekort og forskuddsskatt.

Du vil se beregning av forskuddsskatt og eventuell prosent for skattekort nederst på siden. Beregnet forskuddsskatt vil bli fordelt på fire innbetalinger og du vil få tilsendt faktura.

Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i skattemeldingen.

Du får tilsendt faktura før hvert forfall med konto- og KID-nummer. De finner du i din innboks i Altinn. 

Hvis du ikke har fakturaen: 

Betalingsfrister

I løpet av året får du fire fakturaer:

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Vær nøye med å betale forskuddsskatten innen fristen

Når en termin ikke er betalt innen fristen (ved forfall), skal forskuddsskatten for hele året forfalle til betaling. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer. Dette innebærer at hele forskuddsskatten for inneværende år kan tvangsinnkreves.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Det gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Skatteetaten bruker informasjon om næringsinntekten din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale.

Dersom næringsinntekten din blir lavere eller høyere enn forventet bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt. 

Du må anslå så godt du kan hvor mye næringsinntekt du kommer til å få i år.

I skjemaet finner du kategorien "Næring". "Annen næring" er vanligst. Der vil du finne forventet næringsinntekt og du kan endre beløpet. Husk å endre i både "Overskudd annen næring" og "Personinntekt - annen næring".

Dersom du får sykepenger fra NAV må du legge til det i et eget felt. Du finner sykepenger for næringsdrivende under kategorien "Næring".

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk

Mer informasjon om forskuddsskatt

Du kan selv justere fordelingen mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Du kan for eksempel justere slik at du får et høyere skattetrekk på lønnen din og lavere forskuddsskatt, eller omvendt. Du kan ikke endre forskuddsskatten til et lavere beløp enn det du allerede har betalt i forskuddsskatt i år. Justering mellom forskuddsskatt og skattetrekk endrer ikke totalt beregnet skatt.

Du må logge inn for å gjøre endringer mellom forskuddsskatt og skattetrekk. Nederst på siden (når du er logget inn) finner du feltet for justering av forskuddsskatt, som vist under her.

Endring av forskuddsskatt.png

Du mottar én samlet forskuddsskatt, én skattemelding og ett skatteoppgjør.  Du mottar ett samlet krav for alle skatteforholdene.

Hvis du har spørsmål om, eller du ønsker å sende inn en søknad om endring av forskuddsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Postadresse: 
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 - Søknad om endring av skattekort/forskuddsskat

Papirskjemaet inneholder mange poster. Du skal kun fylle ut de postene som gjelder for deg.