Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn må som hovedregel ha en skattetrekkskonto. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte. Hvis selskapet ditt ikke har en skattetrekkskonto, må selskapet ha en bankgaranti som dekker skattetrekket.

Du må opprette en egen skattetrekkskonto i banken. Dette er en spesiell konto der pengene står låst, og kan bare brukes til betaling av skatt.

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver skal du foreta forskuddstrekk etter gjeldende tabell eller satser ved hver lønnsutbetaling. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen den første hverdagen etter lønnsutbetalingen. Dersom saldoen på skattetrekkskontoen er så høy at den til enhver tid dekker det løpende trekkansvaret, er det ikke nødvendig med løpende overføringer til kontoen.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at forskuddstrekket blir trukket og innbetalt, og selskapet kan gjøres økonomisk ansvarlig dersom trekket ikke blir gjort.

Alle arbeidsgivere skal ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i en norsk avdeling av en utenlandsk bank.

Frigi beløp på skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskontoen kan kun overføres til Skatteetaten eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke om å få de tilbake.

Bankgaranti som dekker skattetrekket

Hvis selskapet ikke ønsker å bruke skattetrekkskonto, kan det stilles en garanti for skattetrekket. Det vanligste er at garantien stilles av en bank. Garantien må være godkjent av Skatteetaten før lønnsutbetalingen. Vi godtar ikke garantier fra banker og andre finansieringsforetak fra land utenfor EØS-området. Bankgarantien må være original og sendes per post til

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Følgende må fremgå av garantien:

  • Hvem som er garantist (bank) og garantidebitor (foretak med organisasjonsnummer).
  • Hvem garantien er til fordel for.
  • Beløp (størrelsen på garantien).
  • Lovhenvisning til skattebetalingsloven §5-12 (3), jf. § 16-20.
  • At garantien fortsetter å gjelde etter oppsigelse eller utløp, til skattetrekket for alle lønnsutbetalinger foretatt i garantitiden er betalt.