Skjema RF-1529

Søk om å frigi midler fra skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskontoen kan kun overføres til Skatteetaten eller til en annen skattetrekkskonto.

Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke om å få de tilbake (frigivelse).

Logg inn og fyll ut RF-1529

Søk om frigivelse av skattetrekkskonto
Gjelder beløpet renter på skattetrekkskonto eller overføring til tilsvarende konto i annen bank, trenger du ikke å søke. I slike tilfeller kan du be banken om å gjøre de ønskede transaksjoner.

Skjemaet skal brukes for å få bekreftelse fra Skatteetaten om at overflødige midler på skattetrekkskontoen kan frigis. Bekreftelsen benyttes for å dokumentere at midlene kan frigis av banken der skattetrekkskontoen står. Bekreftelse vil bli gitt dersom søknaden innvilges.

Hvem kan søke?

  • Enkeltpersonforetak og andre virksomheter
  • Bobestyrer for konkursbo eller tvangsavviklingsbo
  • Styreleder/styremedlemmer i virksomhet som er slettet fra Enhetsregisteret
  • Innehaver av enkeltpersonforetak som er slettet fra Enhetsregisteret

Svar på søknaden sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Dersom søknaden gjelder konkurs eller tvangsavvikling skal søknaden sendes inn av konkursboet, og ikke av konkursdebitor. Svaret sendes da til konkursboets meldingsboks i Altinn.