Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk

I Norge må alle arbeidstakere betale skatt samtidig som lønnen opptjenes og utbetales. Det er din plikt som arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk før lønnen blir utbetalt.

Dine plikter som arbeidsgiver til å foreta forskuddstrekk kan oppsummeres i seks punkter:

  1. du må hente den ansattes skattekort elektronisk fra Skatteetaten
  2. du må regne ut beregningsgrunnlaget
  3. du må anvende skattekortet på beregningsgrunnlaget for å finne korrekt forskuddstrekk
  4. du må sørge for at skattekortopplysninger er oppdaterte før hver lønnskjøring
  5. ved hver lønnskjøring må du foreta forskuddstrekk i den ansattes bruttolønn, sette forskuddstrekket inn på en skattetrekkskonto og deretter overføre beløpet til skatteoppkreveren
  6. du må dokumentere forskuddstrekket for den ansatte

Hva gjør du dersom arbeidstaker ønsker å trekke mer skatt enn det skattekortet viser?

Arbeidstaker trenger ikke nytt skattekort. Arbeidstaker kan ta kontakt med deg som arbeidsgiver/lønnskontoret, eventuelt NAV/pensjonsutbetaler, og be om å trekke mer i skatt.

Skattebetalingsloven (kap. 5 § 5-5, 2. ledd) forplikter arbeidsgiver til å trekke mer skatt hvis arbeidstaker ber om det.

Nyttige verktøy for deg som skal beregne korrekt forskuddstrekk og innbetale skatt