Foreta forskuddstrekk

I Norge må alle arbeidstakere betale skatt samtidig som lønnen opptjenes og utbetales. Det er din plikt som arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk før lønnen blir utbetalt.

Dine plikter som arbeidsgiver til å foreta forskuddstrekk kan oppsummeres i seks punkter:

  1. Du må hente den ansattes skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Hvis du har fått beskjed fra Skatteetaten at arbeidstaker ikke har skattekort?
  2. Du må regne ut beregningsgrunnlaget
  3. Du må anvende skattekortet på beregningsgrunnlaget for å finne korrekt forskuddstrekk
  4. Du må sørge for at skattekortopplysninger er oppdaterte før hver lønnskjøring
  5. Ved hver lønnskjøring må du foreta forskuddstrekk i den ansattes bruttolønn, sette forskuddstrekket inn på en skattetrekkskonto og deretter overføre beløpet til Skatteetaten
  6. Du må dokumentere forskuddstrekket for den ansatte

Hva gjør du dersom arbeidstaker ønsker å trekke mer skatt enn det skattekortet viser?

Arbeidstaker trenger ikke nytt skattekort. Arbeidstaker kan ta kontakt med deg som arbeidsgiver/lønnskontoret, eventuelt NAV/pensjonsutbetaler, og be om å trekke mer i skatt.

Skattebetalingsloven (kap. 5 § 5-5, 2. ledd) forplikter arbeidsgiver til å trekke mer skatt hvis arbeidstaker ber om det.

Nyttige verktøy for deg som skal beregne korrekt forskuddstrekk og innbetale skatt