Utføre forskotstrekk

I Noreg må alle arbeidstakarar betale skatt samstundes som lønna blir tent opp og utbetalt. Det er di plikt som arbeidsgivar å utføre forskotstrekk før lønna blir utbetalt.

Pliktene du som arbeidsgivar har til å utføre forskotstrekk, kan oppsummerast i 6 punkt:

  1. Du må hente skattekort for den tilsette elektronisk frå Skatteetaten. Har du fått beskjed frå Skatteetaten om at arbeidstakaren ikkje har skattekort?
  2. Du må rekne ut utrekningsgrunnlaget.
  3. Bruk skattekortet på utrekningsgrunnlaget for å finne rett forskotstrekk.
  4. Sørg for at skattekortopplysningane er oppdaterte før kvar lønnskøyring.
  5. Ved kvar lønnskøyring må du utføre forskotstrekk i bruttolønna til den tilsette, setje forskotstrekket inn på ein skattetrekkonto og deretter overføre beløpet til Skatteetaten.
  6. Du må dokumentere forskotstrekket for den tilsette.

Kva gjer du dersom arbeidstakar ønskjer å trekkje meir skatt enn det skattekortet viser?

Arbeidstakaren treng ikkje nytt skattekort. Arbeidstakar kan kontakte lønskontoret/deg som arbeidsgivar, eventuelt NAV/pensjonsutbetalar, og be om å bli trekt meir i skatt.

Skattebetalingslova (kap. 5 § 5-5, 2. ledd) gjer arbeidsgivaren pliktig å trekkje meir skatt viss arbeidstakaren ber om det.

Nyttige verktøy for deg som skal rekne ut korrekt forskotstrekk og betale inn skatt