Økonomisk ansvar og straffeansvar

Som arbeidsgiver plikter du å melde de ansatte inn i arbeidstakerregisteret, og å foreta forskuddstrekk og utleggstrekk og betale dette til skatteoppkrever.

Dersom du ikke oppfyller disse pliktene, er du økonomisk ansvarlig for de samme beløpene som ellers ville blitt trukket fra arbeidstaker, med mindre du kan sannsynliggjøre at det ikke skyldes forsømmelse eller mangel på aktsomhet fra din side.

Som arbeidsgiver kan du straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år dersom du ikke gjennomfører trekket slik regelverket bestemmer.