Lån og renter på lån

Hvis du har lån, reduserer det formuen din. Vanligvis betaler du renter på lån. Når du skal betale skatt, får du fradrag for renter på lån (gjeld). Det betyr at du betaler mindre skatt.

Gjelder det meg?

Dette gjelder alle som har lån og betaler renter. Det kan for eksempel være:

 • boliglån
 • studielån
 • billån
 • forbrukslån
 • lån fra arbeidsgiver
 • private lån, for eksempel fra familiemedlemmer
 • lån i utlandet

Dette må du gjøre

Du må oppgi informasjon om lån og renter i skattekortet og i skattemeldingen slik at skatten din blir riktig.

Opplysningene henter vi fra det siste skatteoppgjøret ditt, og justerer de med forventet renteoppgang eller rentenedgang i 2024. Har du tatt opp lån i 2023, er det ikke forhåndsutfylt. Da må du selv legge det til.

Skattekortet blir ikke automatisk oppdatert.

Hvis rentene øker eller reduseres i løpet av året, eller noe annet i din privatøkonomi endrer seg, kan det påvirke hvor mye skatt du skal betale. Derfor er det viktig at du sjekker opplysningene og endrer hvis noe er feil.

Hvis rentene i skattekortet er høyere enn det du ender opp med å betale i løpet av året, risikerer du å betale for lite skatt og dermed få restskatt når skattemeldingen kommer.

Har du flere lån, må du selv summere lån og renter for alle lån du har og legge det inn i skattekortet. Hvis du har lån sammen med andre, må du også sjekke at fordelingen av lån og renter stemmer.

Hvert år får du en oppsummering over lånet ditt og rentene du har betalt fra banken din, Lånekassen og andre du har lånt penger av. Dette kalles ofte en årsoppgave. Sjekk at tallene i årsoppgaven(e) stemmer med tallene i skattemeldingen. Hvis du har lån sammen med andre, må du også sjekke at fordelingen av lån og renter stemmer.

Disse rentene får du fradrag for

Du får fradrag for renter som har påløpt, det vil si at du har en forpliktelse til å betale dem. For de fleste lån betaler du renter etter en nedbetalingsplan. Disse rentene får du fradrag for, så lenge du betaler rentene i løpet av året.

For noen lån, som seniorlån, rammelån og kredittlån, påløper renter i løpet av året selv om du ikke skal betale dem. Disse rentene får du også fradrag for.

Du får kun fradrag for renter på lån som du er ansvarlig for. Selv om du for eksempel betaler noen andre sine renter, får du ikke fradrag for disse rentene hvis du ikke er ansvarlig for hele eller deler av lånet.

Hvis du ikke betaler restskatt til forfall og må betale forsinkelsesrenter, får du fradrag for disse. Forsinkelsesrenter er forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Hvis du har ubetalt lån som går til inkasso, må du betale både

 • lånet du skylder, som går til den som har gitt lånet, for eksempel banken,
 • gebyr og omkostninger til inkassoselskapet (innkassosalær)
  og
 • renter til inkassoselskapet, ofte kalt renter på omkostninger

Dette gjelder uansett om du betaler selv eller om kravet går til tvangsinnfordring med for eksempel trekk i lønn eller pensjon.

Du kan få fradrag for renter til inkassoselskapet, men du får ikke fradrag for inkassosalær du skylder eller gebyr og omkostninger til inkassoselskapet.

Du må selv legge til «Renter til inkassoselskapet» i skattemeldingen under «Andre kapitalkostnader». Du finner dette beløpet i årsoppgaven eller dokumentasjonen du har fått fra inkassoselskapet. Her kalles det ofte renter på omkostninger eller internrenter.

Renter til banken gjennom inkassoselskap er allerede rapportert inn av banken som «Betalte misligholdte renter» under Lån og renter. Det kan for eksempel være boliglån som ikke er betalt.

Renter til andre gjennom inkassoselskap er ikke forhåndsutfylt. Du må selv legge det til under «Annen gjeld». Det kan for eksempel være renter på inkassosak fra teleselskap, strømleverandør og lignende.

Hvis inkassoselskapet overtar hele kravet, for eksempel hele lånet fra banken, blir alle renter som du kan få fradrag for rapportert inn og forhåndsutfylt i skattemeldingen. Ofte krever de inn gjeld og omkostninger til inkasso først. Når de ikke krever inn renter, får du heller ikke fradrag.

Har du betalt renter til Klarna, så er det ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du må selv legge dette til i skattemeldingen under "Andre lån". Du trenger ikke å legge til identitetsnummer.

Du kan se hvor mye du har betalt i renter i kjøpshistorikken din i Klarnas app eller nettside. Du får også en årsoppgave fra Klarna.

Hvis du skyldte penger som du ikke enda hadde betalt per 31. desember, kan du også legge til beløpet som lån under "Andre lån".

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på lån og renter i norske banker eller Lånekassen.

Har du privat lån eller lån fra arbeidsgiver som ikke er forhåndsutfylt, må du kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør. Dokumentasjon kan for eksempel være en låneavtale eller bekreftelse fra de du har lånt penger av, og kontoutskrift som viser utbetaling av lånet til deg.

Fordeling av lån du har sammen med andre

Hvis du har lån sammen med andre, skal både lånet og renter på lånet fordeles mellom dere.

Slik fordeler dere

Spesielt for deg som har

Hvis du har refinansiert lånet ditt, for eksempel for å få lavere rente, kan du få fradrag for kostnader du har knyttet til refinansieringen. Du får kun fradrag for kostnader til refinansiering, ikke ved kjøp og salg av eiendom.

Banken rapporterer inn alle renter og alle andre kostnader som er innbetalt til dem som du kan få fradrag for. Etableringsgebyr og termingebyr er også tatt med her. Dette blir rapportert inn for både det gamle og det nye lånet.

Hvis du har hatt andre kostnader knyttet til refinansiering, må du selv legge til beløpet som "Andre kapitalkostnader". Det kan være

 • takstmann, rådgivning og andre omkostninger for å oppnå lavere rente.
 • tinglysingsgebyr av pantobligasjon.
 • andre omkostninger ved opptak av lån som er betalt til andre enn banken.

Du får kun fradrag for disse kostnadene hvis de er knyttet til refinansiering av lån.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Du finner informasjon om lån og renter på lån i nedbetalingsplanen som du får fra banken. Der står det hvor mye du skal betale i avdrag og renter på lånet. Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med summen for hele året i nedbetalingsplanen din.

Hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å betale i renter på lånet i løpet av året, kan du ta kontakt med banken din.

Hvis du har fastrente, er det ekstra viktig at du sjekker skattekortet. Hvis skattekortet ditt er forhåndsutfylt med lån og renter på lån, er tallene feil fordi vi ikke vet at du har fastrente.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Skattemeldingen er vanligvis forhåndsutfylt med opplysninger om lån og renter. Bankene rapporterer inn alle lån, rentekostnader og andre kostnader du får fradrag for, som termingebyr og etableringsgebyr.

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra banken.

Hvis du mener at banken har rapportert inn feil, bør du ta kontakt med banken slik at de kan rette.

Hvis du har boliglån sammen med andre, må du sjekke at fordelingen av lån og renter på lån stemmer.

Du finner informasjon om lån og renter på lån i årsoppgaven som du får fra sameiet eller borettslaget. 

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med det du kommer til å ha i lån og betale i renter i løpet av hele året.

Hvis sameiet eller borettslaget har fastrente, er det ekstra viktig at du sjekker skattekortet. Hvis skattekortet ditt er forhåndsutfylt med lån og renter på lån, er tallene feil fordi vi ikke vet at sameiet eller borettslaget har fastrente.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Skattemeldingen er vanligvis forhåndsutfylt med opplysninger om lån og renter. Bankene rapporterer inn alle lån, rentekostnader og andre kostnader du får fradrag for, som termingebyr og etableringsgebyr.

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra sameiet eller borettslaget. Du finner lån i sameie og borettslag under temaet Bank og lån i skattemeldingen. Lån finner du under "Gjeld i boligselskap/-sameie" og renter under "Andel av kostnader i boligselskap/-sameie".

Hvis du mener noe er feil, bør du ta kontakt med sameiet eller borettslaget slik at de kan rette.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Du finner informasjon om lån og renter på lån i årsoppgaven eller nedbetalingsplanen som du får fra Lånekassen. Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med det du kommer til å ha i lån og betale i renter i løpet av hele året.

Hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å betale i renter på lånet i løpet av året, kan du ta kontakt med Lånekassen.

Hvis du har fastrente, er det ekstra viktig at du sjekker skattekortet. Hvis skattekortet ditt er forhåndsutfylt med lån og renter på lån, er tallene feil fordi vi ikke vet at du har fastrente.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Skattemeldingen er vanligvis forhåndsutfylt med opplysninger om lån og renter. Lånekassen rapporterer inn alle lån, rentekostnader og andre kostnader du får fradrag for, som termingebyr og etableringsgebyr.

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra Lånekassen.

Hvis du mener noe er feil, bør du ta kontakt med Lånekassen slik at de kan rette.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Du finner informasjon om lån og renter på lån i nedbetalingsplanen som du får fra banken. Der står det hvor mye du skal betale i avdrag og renter på lånet. Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med summen for hele året i nedbetalingsplanen din.

Hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å betale i renter på lånet i løpet av året, kan du ta kontakt med banken din.

Har du fastrente, er det ekstra viktig at du sjekker skattekortet. Hvis skattekortet ditt er forhåndsutfylt med lån og renter på lån, er tallene feil fordi vi ikke vet at du har fastrente.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Skattemeldingen er vanligvis forhåndsutfylt med opplysninger om lån og renter. Bankene rapporterer inn alle lån, rentekostnader og andre kostnader du får fradrag for, som termingebyr og etableringsgebyr.

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra banken.

Hvis du mener at banken har rapportert inn feil, bør du ta kontakt med banken slik at de kan rette.

Hvis du har billån sammen med andre, må du sjekke at fordelingen av lån og renter på lån stemmer.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Du finner informasjon om lån og renter på lån i nedbetalingsplanen som du får fra banken. Der står det hvor mye du skal betale i avdrag og renter på lånet. Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med summen for hele året i nedbetalingsplanen din.

Hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å betale i renter på lånet i løpet av året, kan du ta kontakt med banken din.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Skattemeldingen er vanligvis forhåndsutfylt med opplysninger om lån og renter. Bankene rapporterer inn alle lån, rentekostnader og andre kostnader du får fradrag for, som termingebyr og etableringsgebyr.

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra banken.

Hvis du mener at banken har rapportert inn feil, bør du ta kontakt med banken slik at de kan rette.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Sjekk at lånet står i skattekortet og at tallet stemmer. Hvis det ikke er forhåndsutfylt, må du selv legge det til. Du må også legge til renter på lånet, hvis du betaler det.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Du må selv legge til lånet og eventuelle renter du betaler på lånet i skattemeldingen.

Du må legge ved signert og dokumentasjon som viser at renter er betalt etter avtalen, for eksempel kontoutskrift. Låneavtalen må inneholde informasjon om lånepartene, rentevilkår og tilbakebetalingsvilkår.

Dette må du gjøre:

1. Sjekk skattekortet

Sjekk at lån og renter på lån i utlandet står i skattekortet og at opplysningene stemmer. Hvis det ikke er forhåndsutfylt, må du selv legge det til.

Hvis du har fastrente, er det ekstra viktig at du sjekker skattekortet. Hvis skattekortet ditt er forhåndsutfylt med lån og renter på lån, er tallene feil fordi vi ikke vet at du har fastrente.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Du må selv legge til lån og renter på lån i utlandet i skattemeldingen.

Du må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør. Dokumentasjon kan for eksempel være en låneavtale eller bekreftelse fra de du har lånt penger av, og kontoutskrift som viser utbetaling av lånet til deg. Låneavtalen må inneholde informasjon om lånepartene, rentevilkår og tilbakebetalingsvilkår.

Har du lån sammen med andre?

Hvis én av dere ikke er skattepliktig til Norge, må dere fordele lånet likt mellom dere. Dette gjelder også hvis dere er gift.

Dette må du gjøre:

1.Sjekk skattekortet

Du finner informasjon om lån og renter på lån i årsoppgaven eller nedbetalingsplanen som du får fra arbeidsgiver. Sjekk at tallene i skattekortet stemmer med det du kommer til å ha i lån og betale i renter i løpet av hele året.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattekortet.

Du kan endre hele året.

2. Sjekk skattemeldingen som kommer i mars

Sjekk at opplysningene om lån og renter på lån i skattemeldingen din stemmer med årsoppgaven som du får fra arbeidsgiver.

Hvis noe ikke stemmer, må du endre skattemeldingen.

Hvis arbeidsgiver ikke har innrapportert renter på lån, må du selv legge det til som «Annen gjeld». Rentefordelen er innrapportert på samme måte som lønn.

Du må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør. Dokumentasjon kan for eksempel være en låneavtale eller bekreftelse fra arbeidsgiver, og kontoutskrift som viser utbetaling av lånet til deg.