Lån og renter

Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Gjeldsrentene dine føres i skattemeldingen.

Skattemeldingen skal være forhåndsutfylt med renter og fradragsberettigede kostnader du har betalt til banken. Før opp eventuelle renter på private lån.

Hvis skattekontoret ber om det, må du kunne sende inn dokumentasjon på beløpene.

Du kan også kreve fradrag for:

  • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr
  • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann
  • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
  • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
  • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • renter på lån i utlandet. Les mer om lån i utlandet.

Du kan ikke kreve rentefradrag for:

  • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt i 2018 (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.
  • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
  • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Ektefeller med felles lån

Når ektefeller har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene ektefellen, kan ektefellene fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene seg imellom slik de selv ønsker. Dette er uavhengig av hva som er rapportert av banken og hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom ektefellene. Det er uten betydning hvem av ektefellene som faktisk har betalt rentene.

Samboere med felles lån

Når samboere har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene samboeren, må begge samboerne endre sine skattemeldinger. De må fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene etter det reelle ansvarsforholdet. Det er uten betydning hvem av samboerne som faktisk har betalt rentene.

Ved renter på visse kredittkjøp er det begrensninger i fradragets størrelse

For enkelte kredittkjøp gjelder visse formelle vilkår og begrensninger i fradragets størrelse. For hver avtale om kredittkjøp som faller inn under bestemmelsen i forskriften er fradraget begrenset til en sats på 17 prosent effektiv rente. Begrensningen gjelder ikke ved kontokjøp der kredittyteren er en bank eller et finansieringsforetak. Nærmere opplysninger om dette i Skatte-ABC.

Selskapers rentefradrag ved lån fra nærstående

  • Selskaper osv. kan ikke trekke fra alle rentekostnadene fra nærstående ved fastsetting av inntektsskatt.