Lån og renter

Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Gjeldsrentene dine føres i skattemeldingen.

Gjelder dette meg? 

Dette gjelder alle som har betalt gjeldsrenter og/eller forsinkelsesrenter til kredittinstitusjon i Norge, og alle som har hatt rentefordel av lån fra arbeidsgiver.

Du kan også kreve fradrag for:

  • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr
  • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann
  • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
  • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
  • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • renter på lån i utlandet. Les mer om lån i utlandet.

Du kan ikke kreve rentefradrag for:

  • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt innen utløpet av forfallsåret (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.
  • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
  • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Slik fører du det i skattemeldingen

Skattemeldingen skal være forhåndsutfylt med renter og fradragsberettigede kostnader du har betalt til banken. Før opp eventuelle renter på private lån.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du får fra lånegiver(e). Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte den du har lånt penger av for å be om at korrekte opplysninger sendes til Skatteetaten.

Dersom du endrer, sletter eller legger til informasjon om gjeldsrenter må du kunne dokumentere dette med årsoppgave eller bekreftelse fra kredittinstitusjonen.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fordele gjeldsrenter mellom ektefeller/samboere/medlåntaker

Selv om du har lån sammen med en annen, innrapporteres det fra de fleste banken kun på én.

Hvordan dere kan fordele det avhenger av om dere er gift eller ikke. Denne fordelingen må gjentas hvert år på skattemeldingen, og begge må endre. Endring i skattemeldingen hos den ene gir ikke automatisk endring i skattemeldingen til den andre lånetakeren. 

Uansett må totalsummen være den samme. For eksempel hvis gjeldsrenter reduseres med 10 000 kroner hos den ene, må den øke med 10 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring.

Når ektefeller har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene ektefellen, kan ektefellene fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene seg imellom slik de selv ønsker. Dette er uavhengig av hva som er rapportert av banken og hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom ektefellene. Det er uten betydning hvem av ektefellene som faktisk har betalt rentene. 

Når samboere/medlåntakere har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene, må begge endre sine skattemeldinger. De må fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene etter det reelle ansvarsforholdet. Det er uten betydning hvem av samboerne/medlåntakerne som faktisk har betalt rentene.

Hvis din tidligere partner ikke vil endre gjelden og gjeldsrentene, kan du gjøre det i skattemeldingen din. Hvis dere var samboere, må du også sjekke at dere ikke lenger står som samboere i skattemeldingen.

Lån fra arbeidsgiver

Rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver blir normalt fylt ut fra hva som er rapportert inn av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiver for å be om at korrekte opplysninger sendes til Skatteetaten.

Ved renter på visse kredittkjøp er det begrensninger i fradragets størrelse

For enkelte kredittkjøp gjelder visse formelle vilkår og begrensninger i fradragets størrelse. For hver avtale om kredittkjøp som faller inn under bestemmelsen i forskriften er fradraget begrenset til en sats på 17 prosent effektiv rente. Begrensningen gjelder ikke ved kontokjøp der kredittyteren er en bank eller et finansieringsforetak. Nærmere opplysninger om dette i Skatte-ABC.

Selskapers rentefradrag ved lån fra nærstående

  • Selskaper osv. kan ikke trekke fra alle rentekostnadene fra nærstående ved fastsetting av inntektsskatt.