Fordeling av lån og renter når du har lån sammen med andre

Hvis du har lån sammen med andre, for eksempel med en ektefelle eller foreldre, bør dere sjekke at lån og renter er fordelt riktig mellom dere i skattekortet og skattemeldingen.

Gjelder det meg?

Alle som har lån sammen med andre, bør sjekke at fordelingen er riktig både i skattemeldingen og i skattekortet.

Dette må du gjøre for å betale riktig skatt.

Du får  for renter på lån (gjeld). Det betyr at du betaler mindre skatt.

Lånet fordeles automatisk likt mellom dere i skattemeldingen. Hvis fordelingen er feil, må dere endre.

Slik fordeler dere

Dere kan fordele lån og renter slik dere ønsker hvis dere er 

 • ektefeller
 • To partnere av samme kjønn som registrerte partnerskap før ny ekteskapslov i 2008.

 • For å regnes som meldepliktige samboere må minst en av dere ha rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP). I tillegg må dere enten

  • ha vært gift eller registrerte partnere tidligere 

  eller 

  • ha eller ha hatt felles barn

Dette gjelder uansett hvordan lånet er fordelt i banken eller hvem som faktisk har betalt hva.

Det er spesielt viktig å sjekke fordelingen hvis én av dere har lav inntekt eller pensjonsutbetaling. Har du lav inntekt, får du kanskje ikke utnyttet hele fradraget for rentene på lånet. Da kan det være lurt å fordele slik at ektefellen med høyere inntekt får større andel av lånet og rentene på lånet, og dermed større fradrag.

Les mer om

Samboere og andre som har lån sammen, skal fordele lånet likt mellom seg, med mindre dere har en annen avtale.

 • Hvis dere er to som er ansvarlige for lånet, er hver deres andel 50 prosent. Er dere tre, har hver av dere en andel på 33,3 prosent, og så videre.
 • Det spiller ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen eller annen avtale som bestemmer hvordan dere skal fordele.

Dette gjelder uansett hvor mye du betaler, også hvis du ikke betaler noe. De aller fleste er medlåntakere, ikke kausjonister. Det kan for eksempel være foreldre som er ansvarlig for barn sitt lån, selv om barnet betaler hele lånet. Da er foreldre vanligvis medlåntakere.

Hvis du er kausjonist og ikke medlåntaker, blir du kun ansvarlig for lånet hvis låntaker ikke betaler og kausjonsansvaret blir gjeldende. Derfor får du heller ikke fradrag for renter før du overtar ansvaret for lånet. Da får du kun fradrag for renter som er påløpt etter at du overtok ansvaret for lånet.

Oppdater skattekortet og skattemeldingen

Både du og de du har lån sammen med må sjekke opplysningene i skattekortet og skattemeldingen, og endre det som trengs. Det er lurt å ha samme fordeling i skattekortet og skattemeldingen. Hvis ikke, kan en av dere få restskatt.

Lån og renter på lån er oppgitt på kun én låntaker i skattekortet. Det er fordi banken rapporterte inn lånet på én person. Dere må selv fordele lån og renter på lån mellom dere. Hvis dere har fordelt lån og renter i skattemeldingen for 2022, er lån og renter allerede fordelt i skattekortet for 2024.
 

Begge må endre 

Hvis du øker din andel av lånet, må den du har lån sammen med redusere sin andel. Hvis du reduserer din andel, må den andre øke sin. Til sammen skal summen av andelene deres være 100 prosent av lånet og rentene på lånet. Endring hos én gir ikke automatisk endring hos den andre.

Eksempel

Du og din medlåntaker har 3 000 000 kroner i boliglån. I løpet av året antar dere at dere skal betale 150 000 kroner i renter. Lånet og rentene er ført opp på deg i skattekortet. Dere skal ha 50 prosent av lånet hver. 
Du skal da redusere lånet med 50 prosent, det vil si til 1 500 000 kroner. Det samme gjelder renter på lånet, som blir 75 000 kroner. Din medlåntaker må legge til boliglån på 1 500 000 kroner og renter på lån på 75 000 kroner. Til sammen skal dere oppgi 3 000 000 kroner i lån og 150 000 kroner i renter.

Det vil si at om to personer har lån sammen, får de nå oppgitt 50 prosent av lånet hver. Er dere tre, får hver 33,3 prosent, og så videre. Rentene er også fordelt likt.
 

Hvis dere skal endre fordelingen av lånet, må alle endre. Når én øker sin andel, må den andre redusere sin andel. Til sammen skal dere ha 100 prosent av lån og renter på lån.

 

Eksempel

Du og din medlåntaker har 3 000 000 kroner i boliglån som er fordelt 50/50 i skattemeldingen, det vil si 1 500 000 kroner på hver. Rentene på lånet er totalt 150 000 kroner, og også fordelt 50/50 med 75 000 kroner på hver.
Dere har avtalt å fordele lånet 70/30. Du må da øke din andel av lånet i din skattemelding til 70 prosent, mens din medlåntaker må redusere sin andel til 30 prosent. Beløpene for lånet og renter på lånet blir regnet ut automatisk når dere endrer andelene. 

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på lån og renter, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør. Dokumentasjon kan for eksempel være en avtale dere har skrevet som bekrefter fordelingen og som er signert av alle som er ansvarlige for lånet.
 

Spesielt for

Lån og renter på lån fra Statens pensjonskasse blir kun oppført på hovedlåntaker i skattemeldingen. Andre som er ansvarlige for lånet er kausjonister, ikke medlåntakere. Dere kan selv endre fordelingen av lånet i skattemeldingen.

Hvis én av dere ikke er skattepliktig til Norge, må dere fordele lånet likt mellom dere. Dette gjelder også hvis dere er gift.

Hvis din tidligere partner ikke vil endre lånet og rentene på lånet i skattekortet og skattemeldingen, kan du fortsatt endre.

Hvis dere er to som er ansvarlige for lånet, er hver deres andel 50 prosent, med mindre dere har laget en annen avtale. Det spiller ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen eller annen avtale som bestemmer hvordan dere kan fordele.

Du trenger ikke å dokumentere dette, men du kan bli bedt om å ettersende dokumentasjon. Det kan for eksempel være en avtale som viser fordelingen og som er signert av alle låntakere.