Skattekort for pensjonister

Blitt pensjonist? Se hva du må gjøre med skattekortet.

Du må oppdatere tallene i skattekortet ditt

Du har fortsatt et skattekort og det er samme skatt på pensjon som for lønn, men trygdeavgiften er lavere og mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP opp til et visst beløp, får et ekstra skattefradrag
De som betaler ut pensjon trekker skatt på samme måte som arbeidsgivere gjør. For at skattetrekket skal bli riktig, er det viktig at du sjekker om opplysningene stemmer og eventuelt oppdaterer tallene i skattekortet.

Regn ut hva skatten din vil bli

Du kan regne ut et estimat på hva skatten din vil bli.

Husk at skattekortet ditt ikke blir endret automatisk.

Gjelder for deg som

Dette må du gjøre:

Du må legge inn hvor mye du skal ha i pensjon totalt i år og hvor mange måneder du skal ta ut pensjon.

Pensjonister som mottar alderspensjon fra folketrygden eller AFP opp til et visst beløp, får et ekstra skattefradrag. Hvis du har høy årlig utbetalt pensjon, vil du få et høyre skattetrekk enn en pensjonist med lav årlig utbetalt pensjon. Dette fordi skattefradraget reduseres ved høyere pensjon.

Hvis du får utbetalt feriepenger i år, må du legge til feriepengene som lønnsinntekt. Feriepenger er alltid skattepliktige det året du får de utbetalt.

Du kan fortsatt jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres.

Dette må du gjøre:

Pensjonister som mottar alderspensjon fra folketrygden eller AFP opp til et visst beløp, får et ekstra skattefradrag. Hvis du har høy årlig utbetalt pensjon, vil du få et høyre skattetrekk enn en pensjonist med lav årlig utbetalt pensjon. Dette fordi skattefradraget reduseres ved høyere pensjon.

Har du tabellkort?

Hvis du har tabellkort, må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt hos den av utbetalerne som er din hovedarbeidsgiver. Det vil si den du mottar høyest lønn eller pensjon fra. Du må selv ta kontakt med utbetaler for å gi beskjed om dette.

 

Du kan fortsatt jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen reduseres.

Dette må du gjøre:

Pensjonister som mottar alderspensjon fra folketrygden eller AFP opp til et visst beløp, får et ekstra skattefradrag. Hvis du har høy årlig utbetalt pensjon, vil du få et høyre skattetrekk enn en pensjonist med lav årlig utbetalt pensjon. Dette fordi skattefradraget reduseres ved høyere pensjon.

Har du tabellkort?

Hvis du har tabellkort, må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt hos den av utbetalerne som er din hovedarbeidsgiver. Det vil si den du mottar høyest lønn eller pensjon fra. Du må selv ta kontakt med utbetaler for å gi beskjed om dette.

 

Spesielt for deg som

Dette må du gjøre:

I skattekortet legger du til feltet for type pensjon - AFP, hvor mye du skal ha i pensjon totalt i år og hvor mange måneder du skal ta ut pensjon.

 

Dette må du gjøre:

Når du er logget inn i skattekortet må du:

  • krysse av «Jeg har hatt uføretrygd før alderspensjon". Du må oppgi hvor mye du får i uføretrygd i året før du går over til alderspensjon.
  • skriv inn i feltet "Alderspensjon fra folketrygden" hvor mye du forventer å få utbetalt i alderspensjon i år, hvor mange måneder du skal ha alderspensjon og velg "Uttak" (uttaksgrad). Uttaksgrad er hvor stor prosentandel av full pensjon du tar ut.

 

Dette må du gjøre:

Gjenlevendepensjon får du utbetalt frem til du tar ut alderspensjon. Pensjonen blir avkortet mot inntekt og opphører hvis du som er etterlatte gifter deg på nytt. Du kan lese mer om gjenlevendepensjon på NAV sine nettsider.

 

Bor du i Norge og mottar pensjon eller uføreytelser fra utlandet, er denne skattepliktig i Norge.

Dette må du gjøre:

Dersom den ikke er oppført i skattekortet må du legge den inn, slik at du unngår eventuell restskatt.

 

Hvis du bor i utlandet og du mottar pensjon eller uføreytelser fra Norge, skal du betale skatt av det til Norge, selv om du ikke er skattemessig bosatt i Norge.

Den som betaler ut pensjonen eller uføreytelsen henter skattekortet ditt elektronisk og trekker skatt for deg.

Dette må du gjøre:

 

Mer om kildeskatt på pensjon og uføreytelser.