Skattekort for pensjonister

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Når du begynner å ta ut pensjon er det viktig at du endrer skattekortet ditt.

Husk å ta med eventuelle feriepenger fra tidligere arbeidsgiver når skattetrekket skal beregnes. Feriepenger er alltid skattepliktig inntekt, selv om de ofte ikke er trekkpliktig. Husk å endre skattekortet for å unngå restskatt. Utbetales feriepengene uten å trekke skatt, så skal beløpet føres i posten "Trekkfri lønn" på skattekortsøknaden.

Hva blir skatten din når du blir pensjonist?

Det er mange ting som spiller inn når vi skal gi deg svar på hvor mye du skal betale i skatt når du mottar pensjon:

  • Hvor stor pensjonen din er - både fra NAV, gjennom arbeidsgiver og eventuelt private pensjonsavtaler
  • Hvor mye får du eventuelt i lønn ved siden av
  • Hvor mye formue har du og så videre

Fordi det er mange ting som spiller inn kan vi ikke gi et generelt svar. Men du kan regne det ut selv med denne kalkulatoren. Husk at kalkulatoren ikke endrer skattekortet ditt.

Før du bruker kalkulatoren må du vite omtrent hva pensjonen din blir. Du kan se hvilken alderspensjon du får fra Nav på Din pensjon. Hvis du har flere pensjonsordninger, enten privat eller gjennom arbeidsgivere, må du huske å ta disse med i beregningen.

Når du vil jobbe samtidig som du tar ut alderspensjon

Hvis du fortsetter å være lønnsmottaker samtidig som du tar ut hel eller delvis alderspensjon, må du endre skattekortet ditt. Alderspensjon skattlegges noe lavere enn lønnsinntekt. 

Både NAV og din arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk fra Skatteetaten. Har du tabellkort må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt hos den av utbetalerne som er din hovedarbeidsgiver. Det vil si den du mottar høyest inntekt fra (lønn eller pensjon). 

Bor du i Norge og mottar pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet, er denne skattepliktig i Norge. Det er viktig at du får denne inntekten med i skattekortet ditt, slik at du unngår eventuell restskatt.

Får du pensjon og/eller uføreytelser utbetalt fra Norge skal du betale skatt av det til Norge, selv om du ikke er skattemessig bosatt i Norge. Den som betaler ut pensjonen eller uføreytelsen henter skattekortet ditt elektronisk og trekker skatt for deg. Du må sjekke at skattekortet er riktig.

Du kan lese om kildeskatt på pensjon og uføreytelser her.