Feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret, og på visse vilkår. 

Feriepenger og skatt

Feriepengene er alltid skattepliktig inntekt, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Feriepengene opptjenes året før ferien avvikles. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret (12 prosent om du har fem ukers ferie). Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent (14,3 prosent ved seks ukers ferie).

Grunnlaget for feriepenger er oppført på lønnsslippen for opptjeningsåret.

Får du utbetalt feriepengene i løpet av opptjeningsåret blir du trukket i skatt. Her finner du mer informasjon om hva din arbeidsgiver skal gjøre, hva som er trekkfritt og trekkpliktig.

Husk å sjekke skattekortet slik at du unngår restskatt.

Når du er privat arbeidsgiver

Lønn for enkeltstående oppdrag gir ikke grunnlag for feriepenger. Er arbeidet gjort i et arbeidsforhold, har arbeidstaker krav på feriepenger. Alt om beregning av feriepenger og trekk i lønn for feriepenger finner du i a-meldingen. 

Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger.