Hør vår podskatt – Når må du skatte av utleie eller salg av bolig

Blant temaene du kan lære mer om er skatt ved utleie av del av egen bolig, korttidsutleie (Airbnb) og salg av fritidseiendom.

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.