Håndbok

Skatte-ABC

  • Publisert:

Gå til Skatte-ABC 2017-2018

Skatte-ABC 2017/18 er en videreføring av Skatte-ABC 2017, som i juni 2017 kun ble utgitt i elektronisk form. Skatte-ABC 2017/18 beskriver de materielle reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2017 samt endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2018. Skatte-ABC 2017/18 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 24. november 2017. 

 

 

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skatte-ABC: Skatte-ABC 2017-2018 (PDF)

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC.

Tidligere versjoner av håndboken:

footer/desktop/standard