This page is not available in English.

Håndbok

Skatte-ABC

  • Published:

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi Skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Skattedirektoratets intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken.

Skatte-ABC utgis nå bare elektronisk. Skatte-ABC 2019 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019, og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 11. juni 2019.

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC.

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skatte-ABC:

Skatte-ABC 2019 (PDF)

Tidligere versjoner av håndboken: