Endret sivilstatus

Dersom du har fått endret sivilstatus kan det påvirke både skattleggingen og fradrag. Husk også å sjekke skattekortet.

Ikke-meldepliktige samboere skattlegges hver for seg for inntekt og formue.

Fradrag

  • Gjeldsrenter for gjeld som begge er ansvarlig for, fordeles mellom partene etter en reell og intern avtale om ansvar for gjelden. Har dere ikke en intern avtale fordeles rentefradraget likt. Dette gjør dere i skattemeldingen.  
  • Foreldrefradrag kan fordeles likt mellom foreldrene i skattemeldingen. 

Reglene om skattlegging som ektefeller vil først gjelde for inntektsåret etter at dere giftet dere.
Det betyr at det året dere giftet dere skal dere skattlegges hver for dere, som to selvstendige personer, for hver sin egen formue og inntekt.

Eksempel:
Dersom dere giftet dere i januar 2023, skal dere skattlegges som ektefeller først i 2024.

  • Hvis dere har blitt separert eller skilt og har flyttet fra hverandre før utgangen av inntektsåret, skattlegges dere hver for dere.
  • Husk å sjekke skattekortet

Fradrag

  • Fradragsposter som knytter seg til bestemte inntekter føres til fradrag hos den ektefellen som skattlegges for den aktuelle inntekten.
  • Kostnader som ikke knyttes til bestemte inntektsposter føres i utgangspunktet hos den som er ansvarlig for kostnaden.
  • Gjeldsrenter, for gjeld som begge er ansvarlig for, kan føres til fradrag i skattemeldingen hos den som har betalt rentene så lenge begge parter er enig. Dersom dere ikke er enige fordeles gjeldsrentene likt, såfremt det ikke fremlegges opplysninger om at ektefellene hefter ulikt for gjelden.
  • Kostnader på grunn av samlivsbrudd (advokat kostnader ved fordeling av innbo, samværsrett, barnebidrag eller for andre private kostnader i forbindelse med samlivsbrudd) får du ikke fradrag for.

Skattekortet

Husk å sjekke skattekortet. Har du fått mer eller mindre gjeld eller inntektene har endret seg, må du kanskje endre skattekortet ditt.

Dersom dere har vært separert (ikke skilt) eller har levd adskilt, skal dere skattlegges som ektefeller dersom dere har flyttet sammen før utgangen av inntektsåret.

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. 

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du få tilsendt den avdødes skattemelding og skatteoppgjør ved å ringe eller skrive til oss

Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene.

Hvis inntekt og/eller formue endre seg

Sjekk skattekortet, slik at du ikke betaler for mye eller for lite skatt.