Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen for inntektsåret 2019.

Endret sivilstatus

Dersom du har fått endret sivilstatus kan det påvirke både skattleggingen og fradrag. Husk også å sjekke skattekortet.

Ikke-meldepliktige samboere skattlegges hver for seg for inntekt og formue i skatteklasse 1. 

Fradrag

  • Gjeldsrenter for gjeld som begge er ansvarlig for, fordeles mellom partene etter en reell og intern avtale om ansvar for gjelden. Har dere ikke en intern avtale fordeles rentefradraget likt. Dette gjør dere i skattemeldingen.  
  • Foreldrefradrag kan fordeles likt mellom foreldrene i skattemeldingen. 

Giftet du deg etter 1. november 2017, skal dere skattlegges hver for dere. Men den av ektefellene som har lavest alminnelig inntekt kan kreve å bli skattlagt under ett med den andre ektefellen, forutsatt at dere har felles hjem før utløpet av 2018. Det gjør du i skattemeldingen din. Da skattlegges dere sammen for samlet formue.

Skatteklasse

  • Hvis dere har blitt skilt eller separert før utgangen av inntektsåret, skattlegges dere hver for seg i skatteklasse 1.
  • Fra 2018 vil alle skattytere skattlegges i skatteklasse 1. Husk å sjekke skattekortet.

Fradrag

  • Fradragsposter som knytter seg til bestemte inntekter føres til fradrag hos den ektefellen som skattlegges for den aktuelle inntekten.
  • Kostnader som ikke knyttes til bestemte inntektsposter føres i utgangspunktet hos den som er ansvarlig for kostnaden.
  • Gjeldsrenter, for gjeld som begge er ansvarlig for, kan føres til fradrag i skattemeldingen hos den som har betalt rentene såfremt begge parter er enig. Dersom de ikke er enige fordeles gjeldsrentene likt, såfremt det ikke foreligger opplysninger om at ektefellene hefter ulikt for gjelden.
  • Kostnader på grunn av samlivsbrudd (advokat kostnader ved fordeling av innbo, samværsrett, barnebidrag eller for andre private kostnader i forbindelse med samlivsbrudd) får du ikke fradrag for.

Skattekortet

Husk å sjekke skattekortet. Har du fått mer eller mindre gjeld eller inntektene har endret seg, må du kanskje endre skattekortet ditt.

Separerte ektefeller som flytter sammen igjen innen utgangen av 2018, får samme skatteklasse som for ektefeller.

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. 

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du få tilsendt den avdødes skattemelding ved å ringe eller skrive til oss

Ønsker du å få tilsendt avdødes skatteoppgjør, kan du ta kontakt med skatteoppkrever.

Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene.

Hvis inntekt og/eller formue endre seg

Sjekk skattekortet, slik at du ikke betaler for mye eller for lite skatt.