Beregne formues- og beregnet markedsverdi på din bolig

Her kan du regne ut boligens formuesverdi for 2023. Det er de opplysningene du tidligere har sendt Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som blir forhåndsutfylt i skattemeldingen.  

Alle felt må fylles ut.

Kalkulatoren regner ut formuesverdien av primær- eller sekundærbolig og oppdateres hvert år i slutten av januar.

Boligkalkulator for tidligere år

Hvis du trenger å regne ut formuesverdi av din bolig for tidligere år finner du disse her:

 

Det er den beregnede markedsverdien på boligen din som benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

Grunnlaget hentes fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt. Det betyr at for eiendomsskatt utskrevet i 2024 er det tallene fra 2022 som ligger til grunn.

Har du dokumentert en lavere markedsverdi eller benyttet prisjustert 2019-verdi er det dette som ligger til grunn for beregning av eiendomsskatten.

Hvis mer enn halvparten av eiendommens areal blir benyttet til boligformål, herunder areal som leies ut til bolig i næringsvirksomhet, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer. Du skal da benytte boligkalkulatoren.

Du skal benytte kalkulatoren for utregning av formuesverdi på din næringseiendom, når du benytter mer enn halvparten av eiendommens areal i egen næringsvirksomhet.