Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke hvordan vi kan få dekket kravet.

I en utleggsforretning undersøker vi hva du eier og om vi kan ta pant i eiendeler eller eiendom.

Betalingsanmerkning

Utleggsforretningen fører til at det blir registrert betalingsanmerkning på deg. En betalingsanmerkning vil gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter og abonnementer som for eksempel mobilabonnement.

Du må betale hele kravet for å få fjernet betalingsanmerkningen.  

Du kan stoppe utleggsforretningen ved å betale

Du kan stoppe utleggsforretningen ved å betale hele kravet, inkludert renter og omkostninger. Pengene må være registrert hos oss før datoen for utleggsforretningen. 

Vanligvis får du varsel om hvor og når vi skal gjennomføre utleggsforretningen i god tid, slik at du får mulighet til å betale kravet.  

Hvis betalingen blir gjort dagen før eller samme dag som utleggsforretningen gjennomføres, må du ta kontakt med oss slik at vi kan informere deg om hvordan du kan oversende eller vise oss dokumentasjon på at du har betalt. 

Hvis du ikke kan betale nå

Hvis du har fått varsel om utleggsforretning og ikke kan betale, vil utleggsforretningen bli gjennomført, og vi kan ta pant i eiendelene dine. Derfor ber vi om at du sender oss oppdatert informasjon som kan ha betydning for utleggsforretningen. Det kan for eksempel være opplysninger om eiendeler, eiendommer og eventuelle heftelser som det er relevant for oss å vite om, eller det kan være dokumentasjon om du mottar økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Du trenger ikke å møte opp

Vanligvis blir utleggsforretninger gjennomført i våre lokaler eller hos namsmannen, avhengig av sak.

Du trenger ikke å møte opp når vi gjennomfører utleggsforretningen. Men dersom du skulle ønske å være til stede, du kontakte oss på telefonen senest dagen før utleggsforretningen for timeavtale. 

Du får et brev med resultatet av utleggsforretningen. 

Hvis vi tar pant i bankkontoen din

Dersom vi tar pant i en bankkonto, vil kontoen bli sperret for det aktuelle beløpet.

Vi ber deg om å sende oss en fullmakt slik at vi kan trekke det beløpet vi har sperret for å dekke kravet ditt. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt i forbindelse med utleggsforretningen. Da slipper du at vi sender saken videre til namsmannen og får et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.

Klage på utleggsforretning

Hvis vi har tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen, så lenge vi ikke har bedt tingretten om å selge dem. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen én måned etter at pantet ble tatt.