Sjå, endre eller levere skattemeldinga

Fristen for å levere skattemeldinga er 30. april kvart år. Viss du oppdagar feil eller har fått nye eller forseinka opplysningar, kan du framleis endre og levere.

Når du har opna skattemeldinga må du

Det er viktig at du kontrollerer skattemeldinga.

 1. Sjekk lønn og betalt skatt
  Kontroller at det du har fått i lønn og kor mykje du har betalt i skatt er rett. Det kontrollerer du ved å samanlikne summane i det årlege samandraget av inntekter, frådrag og skattetrekk du får frå arbeidsgivaren din, med tala i skattemeldinga. Du kan kontrollere kva arbeidsgiver har rapportert inn.

 2. Sjekk pensjon eller uføretrygd
  Kontroller at det du får i pensjon eller uføretrygd er rett. Oversikta får du frå NAV eller andre du eventuelt tek imot pensjon eller trygd frå. Du kan kontrollere kva som er rapportert inn.

 3. Sjekk gjeld og formue
  Kontroller at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tala hentar vi frå dei som du har gjeld eller formue hjå. På formuen din kan du få verdsettingsrabatt. Dersom du får det, er det fylt ut på førehand i skattemeldinga di.

Du kan òg sjå om du har krav på fleire frådrag i frådragsrettleiinga. Dersom du har krav på frådrag, kan det gjere grunnlaget vi reknar ut skatt på mindre. Dermed kan du betale mindre i skatt. Nokre frådrag er utfylte på førehand, andre må du føre opp sjølv.

For å få hjelp til å vite kva du skal sjekke, kan du sjå oversikta vår over tema og frådrag i skattemeldinga.

Dersom det finst opplysningar som er feil eller ikkje er med i skattemeldinga du har fått, må du føre dei opp slik at det blir rett. Til dømes kan det vere at du har kjøpt eigedom eller bil, selt aksjar eller gifta deg.

Du kan gjere endringar i skattemeldinga etter du har levert. Hugs å levere skattemeldinga på nytt etter du har gjort endringane.

For å få hjelp til å vite kva og korleis du endrar, kan du sjå vår oversikt over tema og fradrag i skattemeldinga.

Slik legger du til eller endrer kort/tema i skattemeldingen

Den nye skattemeldingen er inndelt i tema. Under hvert tema er ulike opplysninger gruppert sammen i et kort. Kanskje du savner et tema eller et kort i skattemeldingen din.

Se en film  som viser hvordan du legger til og endrer kort/tema i skattemeldingen hvis noe mangler, eller er feil forhåndsutfylt.

Fristen for å endre og levere skattemeldinga er 30. april.

Du kan endre og levere så mange gonger du vil, også etter at fristen er gått ut. Du treng ikkje sende oss dokumentasjon før vi spør etter det.

Skattemeldingar som ikkje er leverte innan 30. april, blir rekna som leverte med dei førehandsutfylte opplysningane som var gitt då fristen gjekk ut.

Næringsdrivande

Viss du har enkeltpersonføretak, må du levere skattemeldinga uansett, og du må levere ho elektronisk.

Endre kontonummer

Du får pengane igjen raskare viss vi har riktig kontonummer. Du bør sjekke og eventuelt endre kontonummeret ditt.

 

 

I skattemeldinga ser du ei førebels utrekning av skatten din.

Det kan skje endringar i denne etter du har levert. Når du har levert skattemeldinga, går vi gjennom alle opplysningane.

Om du må betale meir i skatt eller får pengar tilbake, får du vite i skatteoppgjeret.

Viss du får skattemeldinga på papir, skal du sjekke at alt er rett, gjere eventuelle endringar og sende ho inn på papir. Du kan òg logge inn og levere elektronisk.

Har du ingen endringar, treng du ikkje sende skattemeldinga.

Send ho til:
Skatteetaten SL
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Beløp som er førehandsutfylte og som du meiner er feil, rettar du ved å setje ein strek over talet og føre riktig beløp i kolonnen «retta til».

Frådrag, inntekt, formue og gjeld som ikkje er førehandsutfylte, må du sjølv føre opp under posten «Beløp som ikkje er førehandsutfylte». Du må då gi opp kva post beløpet tilhøyrer. Dersom du ikkje veit nummeret til posten kan du få hjelp i oversikta over postar i skattemeldinga.

 • Frådrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minusteikn (Døme: -100)
 • Inntekts- og formuesposter blir ført utan forteikn (Døme: 100)

Du kan skrive ut skattemeldinga di viss du til dømes ønsker å

 • bruke ho som kladd når du sjekkar skattemeldinga
 • sende den som dokumentasjon til nokon andre, til dømes banken din eller kommunen

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivande er 31. mai. Dette gjeld til dømes for enkeltpersonføretak og aksjeselskap.

Sjå skattemelding for næringsdrivande

Skatteetaten lanserte skattemeldinga i nytt format for dei fleste lønnstakarar og pensjonistar for inntektsåret 2019.

Her finn du informasjon om kva du som profesjonell rådgivar bør vere klar over når du skal levere skattemelding på vegner av andre.

Når ein person døyr, blir adressa automatisk fjerna i Folkeregisteret. Det blir derfor ikkje sendt ut skattemelding. Ønsker du skattemeldinga/ skatteoppgjeret til avdøde tilsendt, må du kontakte oss.

Les meir om skattemelding for avdøde.

Du kan framleis endre eldre skattemeldingar 3 år tilbake i tid.

Kvifor ser skattemeldinga mi forskjellig ut?

I år får dei fleste skattemeldinga i nytt format. Når du loggar inn i skattemeldinga di vil du automatisk komme til den skattemeldinga du skal bruke, og får hjelp og rettleiing der.

Slik er den nye skattemeldinga

Les meir om dei ulike formata av skattemeldinga

mockup-altinn-200px.png mockup-skattemeldingen-200px.png

Vil du vite mer om skatt? Skatt på 1-2-3

Se en kort film om sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.

Se en film som viser hvorfor det er viktig at du sjekker, endrer og leverer skattemeldingen din, hva du må passe på å sjekke, og hvordan du gjør det.