Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Mine inntekter og arbeidsforhold

Her ser du hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss. 

Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre, sender hver måned opplysninger om dine inntekter og arbeidsforhold til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Opplysningene sendes i en a-melding. Hver gang de sender en ny a-melding blir informasjonen i denne tjenesten oppdatert.

Er opplysningene feil?

Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din eller den som har sendt opplysningene. Det er bare de som har rapportert opplysningene som kan rette dem.

Mer om tjenesten

Alle kan bruke denne tenesta for å hente opplysningar om seg sjølv.

Tenesta krev innlogging.

  • Skatteetaten brukar opplysning om inntekt til å berekne skatten din, som grunnlag for skattemeldinga og skatteoppgjeret ditt
  • NAV brukar opplysning om inntekt og arbeidsforhold mellom anna til å berekne ytingar
  • SSB brukar opplysningane til å lage mellom anna sysselsettings- og lønnsstatistikk