Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sjå skatteoppgjeret ditt

Når skatteoppgjeret er klart kan du sjå om du får pengar igjen eller må betale.

Logg inn viss du har fått varsel om at skatteoppgjeret ditt er klart:

Sjå skatteoppgjeret ditt

Når kjem skatteoppgjeret mitt?

Etter at skattemeldinga di er levert, må Skatteetaten behandle ho. Når skattemeldinga di er ferdig behandla, lagar vi eit skatteoppgjer. Kor lang tid dette tar, varierer.

Viss du har sendt inn endringar og ventar på eit nytt skatteoppgjer, vil du få varsel når dette er klart

Vi kan dessverre ikkje gi deg ein konkret dato for når du får oppgjeret ditt, sjølv om du kontaktar oss.

Eg har ikkje fått skatteoppgjeret mitt

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått oppgjeret ditt. Til dømes:

  • Det er berre dei som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjeret før 24. juni
  • Du leverte skattemeldinga etter 30.april
  • Du leverte skattemeldinga på papir
  • Du er næringsdrivande eller gift med ein næringsdrivande
  • Du søkte om utsetjing
  • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll

Noko er feil i skatteoppgjeret mitt

Viss du oppdagar feil i skatteoppgjeret ditt, skal du i dei fleste tilfelle endre skattemeldinga og sende den inn på nytt.

Tilgodebeløp - få igjen pengar 

Viss du har pengar til gode, vil du få desse utbetalt kort tid etter at du har fått beskjed frå oss om at skatteoppgjeret ditt er klart. 

Restskatt - må betale pengar 

Viss du får skatteoppgjeret i perioden april - juni, har du frist til 20. august. Får du oppgjeret etter juni, er fristen for å betale restskatten 3 veker etter du fekk skatteoppgjeret. 

Vil du vite mer om skatt? Skatt på 1-2-3

Se en kort film om sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.