Sjå skatteoppgjeret ditt

Du får skatteoppgjeret ditt når vi har behandla skattemeldinga di. Det varierer kor lang tid dette tar. Når skatteoppgjeret ditt er klart, varslar vi deg på e-post eller sms.

I skatteoppgjeret står det kor mykje pengar du får igjen eller kor mykje du må betale (restskatt).

Dei fleste lønnstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt i løpet av april, mai og juni kvart år, men det kan vere mange årsaker til at skatteoppgjeret ditt kjem seinare enn dette.

Viss du ikkje har fått skatteoppgjeret ditt innan 29. juni, er neste moglegheit tidlegast 17. august. Deretter blir skatteoppgjer sendt ut fram til alle har fått det i slutten av november.

Skatteoppgjeret kjem tidlegare og tidlegare
Tidlegare fekk ingen skatteoppgjer før i juni. Dei siste åra har Skatteetaten gjort klart skatteoppgjeret tidlegare og tidlegare. Dei fleste får skatteoppgjeret sitt allereie i mars, april eller mai.

Sjekk skatteoppgjeret

Viktig informasjon

Når skatteoppgjeret ditt er klart, varslar vi deg på e-post eller sms.

Vi kan dessverre ikkje gi deg ein konkret dato for når du får skatteoppgjeret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon. 

Logg inn:

Sjekk skatten

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått oppgjeret ditt enno.

Det kan til dømes vere at

  • du er tatt ut til tilfeldig kontroll
  • du har levert skattemeldinga di på papir
  • ektefellen din får skatteoppgjeret seint
  • du har fått restskatt (skatteoppgjer med pengar til gode blir sendt ut tidlegare)

Sjå fleire moglege årsaker til at du ikkje har fått skatteoppgjeret

Når du veit korleis det gjekk

Når du har sjekka skatteoppgjeret ditt, veit du om du får igjen pengar, må betale pengar eller om det gjekk akkurat i null.

Dersom du har pengar til gode, får du desse utbetalt kort tid etter at du har fått beskjed om at skatteoppgjeret ditt er klart.

Meir om pengar til gode

 

Dersom du har fått restskatt eller «baksmell», betyr det at du har betalt for lite skatt i fjor og at du må betale pengar tilbake.

Du får faktura med betalingsinformasjon og frist. Du kan også betale tidleg for å sleppe renter.

Meir om restskatt, fristar, betalingsinformasjon og renter

 

Viss du oppdagar feil i skatteoppgjeret ditt, skal du i dei fleste tilfelle endre skattemeldinga og sende henne inn på nytt.

Slik går du fram for å klage eller endre

 

Sjå også

Skatteoppgjer for tidlegare år finn du blant skattedokumenta dine. Logg deg inn på Mi side.

Når ein person døyr, blir adressa automatisk fjerna i Folkeregisteret. Viss det er registrert ein kontaktperson i Folkeregisteret, vil skattemeldinga bli sendt ut automatisk. Utskrift av skatteoppgjer må bestillast.

Meir om skattemelding og skatteoppgjer for den avdøde

Viss du har valt å få tilskot til energitiltak frå ENOVA som ein del av skatteoppgjeret, vil dette bli avrekna mot skatteoppgjeret ditt for i fjor.

Dersom du lurer på noko om dette, må du kontakte ENOVA.

Skatt på 1-2-3: Slik henger det sammen

Se sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør, og hva du skal gjøre i løpet av året for å få riktig skatt.