Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt

Enkelte kommuner bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten.

Dersom kommunen ikke benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier ved utskriving av eiendomsskatt, må endring av grunnlaget for eiendomsskatt skje gjennom klage til kommunen.

Beregnet markedsverdi

Som hovedregel er det den beregnede markedsverdien for boligen i 2022 som er grunnlag for eiendomsskatten i 2024.

Beregnet markedsverdi er enten en verdi basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår (boligverdi), eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. 

Kommuner som bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier

Dersom kommunen din bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten, og du mener grunnlaget er feil, kan du selv endre dette i skattemeldingen. Dette gjelder bolig du eide ved utgangen av 2022.

Dersom du kjøpte boligen etter utgangen av 2022 og du ønsker å endre grunnlaget for eiendomsskatt, må du klage på tidligere eiers skattefastsetting. Du finner mer informasjon om dette under "Når du vil endre grunnlaget for eiendomsskatten i 2024"

To forhold som kan være årsak til feil

Det er to forhold som kan være årsaken til at grunnlaget for beregning av eiendomsskatten (boligverdien) er feil:

For eiendomsskatt utskrevet i 2024 må du se på boligopplysningene som er oppført skattemeldingen for inntektsåret 2022 under «Boligopplysninger - grunnlag for formuesverdi».

Dersom opplysningene i skattemeldingen (p-rom (areal), byggeår eller boligtype) er feil, kan du selv endre opplysningene ved å sende inn endringsmelding til Skatteetaten. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på påstått endring dersom Skatteetaten etterspør dette. Se mer om egenendring under avsnittet "Slik endrer du".

Hvis du mener formuesverdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du selv endre/nedjustere formuesverdien og sende endringsmelding til Skatteetaten. Det er fastsatt visse grenser for hvor høy formuesverdien kan være i forhold til reell markedsverdi. Det må ses til grensene som gjaldt det inntektsåret beregningsgrunnlaget (den beregnede markedsverdien for boligen) er hentet fra.

Eiendomsskatt utskrevet i 2024

For eiendomsskatt utskrevet i 2024 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2022 som er aktuelle:

 • For boligen du eier og bor i (primærbolig), kan nedsettelse kreves dersom formuesverdien utgjør mer enn 25 prosent av markedsverdien opp til 10 000 000 kroner og 50 prosent for den delen som er over 10 000 000 kroner.
 • For bolig du eier, men ikke er registrert bosatt i (sekundærbolig), kan nedsettelse kreves dersom formuesverdien utgjør mer enn 95 prosent av markedsverdien

En eventuell nedsettelse av formuesverdien vil få betydning for boligens beregnede markedsverdi, og dermed også for utskriving av eiendomsskatten.

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi. Med dokumentasjon menes takst gitt av kvalifisert takstmann/verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen vises.

Nedsettelsen av formuesverdi vil bli lagt til grunn ved skatteberegningen de neste fem årene.

Du er selv ansvarlig for at formuesverdien i skattemeldingen du leverer er korrekt.

Når du vil endre grunnlaget for eiendomsskatten i 2024

Viktig informasjon

Mener du at den beregnede markedsverdien for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (p-rom, byggeår, osv.) eller at formuesverdien for boligen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du endre opplysningene selv.

Vi gjør oppmerksom på at endringen kun gjelder din skattemelding. Dersom boligen er eid av flere, må hver enkelt endre sin egen skattemelding. 

Når du har fått varsel eller vedtak om endring

Du kan ikke selv endre dersom du har fått varsel eller vedtak om endring av boligopplysningene eller formuesverdien i skattemeldingen din.

For å få endret boligverdien/formuesverdien dersom du har fått varsel eller vedtak om endring, må du fylle ut og sende inn en klage på vedtaket til Skatteetaten.

Dersom du ønsker å endre boligverdien/formuesverdien på en eiendom du ikke var eier av per 31.12.2022, må du logge inn og sende oss en skriftlig klage.

Disse opplysningene må du oppgi i klagen

 • Hvilken bolig klagen gjelder (adresse).
 • Hvilket beløp du vil ha boligverdien satt ned til.
  • Som regel vil dette være beløpet du kjøpte boligen for, inkludert eventuell andel av fellesgjeld.
 • Hvilket p-rom og byggeår boligen har.
  • P-rom og byggeår vil som regel være oppgitt i takst eller salgsprospekt.
 • Datoen du ble kjent med grunnlaget for eiendomsskatten. Det vil si når du mottok eiendomsskatteseddel eller første faktura.
 • Datoen for overtakelse.

Du må legge ved kjøpekontrakt.

Hvis kommunen din bruker Skatteetatens beregnede markedsverdi som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt, er det to måter å endre grunnlaget på:

 1. Den enkelte andelshaver kan selv endre opplysninger om boligen i skattemeldingen sin. For å endre grunnlaget for eiendomsskatt utskrevet i 2024, er det skattemeldingen for 2022 som må endres. Du kan endre direkte i skattemeldingen din for 2022 eller logge inn og sende en endringsmelding.

 2. Boligselskapet kan sende klage til Skatteetaten. Boligselskapet har rett til å klage på den enkelte andelshavers skattefastsetting som har betydning for eiendomsskatten.

  På Brønnøysundregistrenes nettsider står det hvem som kan signere klagen eller gi fullmakt til å klage på vegne av boligselskapet.

Du må betale

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene. Vi vil gi kommunen din opplysninger om ny boligverdi etter at endringene er gjennomført. Kommunen får da et nytt grunnlag for å beregne eiendomsskatten din.