Søknad om medmorskap

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer. Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning.

Last ned, fyll ut og send inn:

Hent søknad om medmorskap

For at mor sin ektefelle/samboer skal bli medmor, må dere fylle ut skjemaet.

Vedlegg

Sammen med søknaden må dere legge ved følgende:

  • Samtykke til assistert befruktning (fra ektefelle/samboer)
  • Dokumentasjon fra godkjent helsestell som bekrefter at den assisterte befruktningen har funnet sted.
  • Dokumentasjon som viser at barnet har rett til opplysninger om identiteten til sædgiveren. Barn som er blitt til ved assistert befruktning med sæd donert fra og med 1. januar 2021, kan få opplysningene fra de har fylt 15 år. De som er født ved hjelp av sæd donert før 1. januar 2021, har rett til opplysninger om donors identitet fra de har fylt 18 år. Det må gå frem at det finnes prosedyrer eller registre som gjør at denne retten kan oppfylles.

Send søknad og vedlegg til

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO