Se hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet ditt

Du kan se hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet ditt. 

Hvem kan hente skattekortet

En arbeidsgiver kan bare hente skattekort for personer de skal utbetale trekkpliktige ytelser til. Det vil si personer de utbetaler lønn, pensjon eller andre trekkpliktige ytelser til. Arbeidsgiver henter skattekortet ditt direkte fra Skatteetaten.

Hva arbeidsgiver får vite

Skattekortet inneholder kun informasjon arbeidsgiverne dine trenger for å trekke riktig skatt:

  • nummer på trekktabell og/eller prosenttrekk

Arbeidsgiver får ikke vite hva du forventer å tjene eller andre opplysninger om deg og økonomien din.

Hva arbeidsgiver har sendt inn

Du kan sjekke hva arbeidsgiver har rapportert inn om arbeidsforhold og lønnsopplysninger hittil i år.

Flere arbeidsgivere

Har du flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere må du passe på at hovedarbeidsgiver/-pensjonsutbetaler (der du har høyest inntekt) bruker tabelltrekk, mens øvrige bruker prosentrekk.

Det samme gjelder hvis du får utbetalt flere ulike ytelser fra NAV i samme periode, da skal tabelltrekk brukes kun på en av ytelsene. Her kan du lese mer om skattetrekk hos NAV.

Tidligere arbeidsgivere

Hvis en arbeidsgiver du ikke jobber for i år, har hentet skattekortet ditt, kan du be denne arbeidsgiveren om å fjerne deg fra listen over hvilke skattekort de henter inn.

Dersom du tidligere har fått ytelser fra NAV

Dersom du tidligere har fått ytelser fra NAV som du ikke kommer til å ha i 2024, for eksempel i forbindelse med koronapandemien, er det viktig at du sjekker grunnlaget for skattekortet og endrer dette dersom grunnlaget ikke stemmer.