Sjå kva for arbeidsgivarar som har henta skattekortet ditt

Du kan sjå kva for arbeidsgivarar som har henta skattekortet ditt.

Logg inn i "Mine arbeidsgivere":

Se hvem som har hentet ditt skattekort

Kven kan hente skattekortet

Ein arbeidsgivar kan berre hente skattekort for personar dei skal betale ut trekkpliktige ytingar til. Det vil seie personar som dei betaler lønn, pensjon eller andre trekkpliktige ytingar til. Arbeidsgivar hentar skattekortet ditt direkte frå Skatteetaten.

Kva arbeidsgivar får vite

Skattekortet inneheld berre informasjon som arbeidsgivarane dine treng for å trekkje riktig skatt:

  • nummeret på trekktabellen og/eller prosenttrekk
  • kommunenummer

Arbeidsgivar får ikkje vite kva du forventar å tene eller andre opplysningar om deg og økonomien din.

Kva arbeidsgivar har sendt inn

Du kan kontrollere kva arbeidsgivar har rapportert inn om arbeidsforhold og lønnsopplysningar så langt i år.

Fleire arbeidsgivarar

Viss du har fleire arbeidsgivarar/pensjonsutbetalarar må du passe på at hovudarbeidsgivar/-pensjonsutbetalar (der du har høgast inntekt) nyttar tabelltrekk, medan dei andre nyttar prosentrekk.

Tidlegare arbeidsgivar

Dersom ein arbeidsgivar du ikkje jobbar for i år, eller jobba for i fjor, har henta skattekortet ditt, kan du be denne arbeidsgivaren om å fjerne deg frå lista over kva for skattekort dei hentar inn.

 

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker.

Åpningstider på chat: 09:00 til 14:30 på hverdager.

footer/desktop/standard