Skatt på etterbetaling av pensjon og trygdeytelser

Hvis du har mottatt etterbetaling av pensjon eller trygdeytelser fra Nav eller private pensjons-/trygdeutbetalere, skal du skatte av etterbetalingen det året du får utbetalingen.

Gjelder dette for meg?

Dette gjelder for alle som har mottatt en etterbetaling av pensjon eller trygdeytelser både fra offentlige og fra private utbetalere.

Dette trenger du å vite når

  • Du trenger ikke å gi oss beskjed om at du har fått utbetalingen.
  • Etterbetalt pensjon og trygdeytelser blir lagt inn i skattemeldingen din det året du fikk utbetalingen.


Når vi beregner skatten på etterbetalingen, kan vi vurdere om skatten ville blitt lavere i det året etterbetalingen gjelder for enn det året du fikk etterbetalingen utbetalt. Hvis dette gir lavere skatt i året etterbetalingen gjelder for, vil det stå som et skattefradrag i skatteoppgjøret ditt for det året du fikk utbetalingen.

Skattefradraget vises på skatteoppgjøret ditt som "Korrigering på grunn av etterbetalt pensjons-/trygdeytelser for tidligere år".

Hvis etterbetalt pensjon og/eller trygdeytelser er oppført i skattemeldingen din trenger du ikke å kontakte oss for å kreve ny skatteberegning.

Du skal ikke stryke/fjerne det etterbetalte beløp i skattemeldingen for utbetalingsåret eller endre skattemeldingen for tidligere år.

Når vi beregner skatten på etterbetalingen, kan vi vurdere om skatten ville blitt lavere i det året etterbetalingen gjelder for enn det året du fikk etterbetalingen utbetalt. Hvis dette gir lavere skatt i året etterbetalingen gjelder for, vil det stå som et skattefradrag i skatteoppgjøret ditt for det året du fikk utbetalingen.

Skattefradraget vises på skatteoppgjøret ditt som "Korrigering på grunn av etterbetalt pensjons-/trygdeytelser for tidligere år.

Hvis etterbetalingen ikke vises i skattemeldingen din, må du selv legge inn beløpene og sende inn skattemeldingen.

Du sender inn dokumentasjon sammen med skattemeldingen din hvor beløpene for det enkelte år er spesifisert, for eksempel vedtaksbrev fra utbetaler. 

Skattekort og skattetrekk

Hvis du er trukket mer i skatt på etterbetalingen enn det som står i skattekortet ditt, er det fordi etterbetalingen kommer i tillegg til annen inntekt. For at du så langt som mulig skal unngå å få restskatt, trekker utbetaler høyere skatteprosent. 

Merk at en etterbetaling likevel kan resultere i restskatt på grunn av at inntekten i utbetalingsåret blir såpass mye høyere enn grunnlag i skattekortet. 

Satser og nøkkeltall

Når du får etterbetalt penger for et tidligere år, skal den som betaler ut pengene trekke skatt etter disse satsene:

 • 44 prosent for etteroppgjør av ytelser fra folketrygden som skattlegges etter reglene for lønnsinntekt og for uføreytelser fra andre ordninger. Dette gjelder f.eks. uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
  • For de som er bosatt i og skatter til Troms og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø, er forskuddstrekket 40 prosent.
 • 32 prosent for pensjoner og supplerende stønad.
  • For de som er bosatt i og skatter til Troms og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø, er forskuddstrekket 28 prosent.
 • 15 prosent for de som er pliktig til å betale kildeskatt. Dette gjelder pensjoner og uføretrygd.
 • Svalbardskatt trekkes med 13,1 prosent for pensjonsytelser og 15,9 prosent for uføretrygd og ytelser som er i stedet for arbeidsinntekt.