Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema

Bestille skattekort

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt fra Skatteetaten etter at du har bestilt det. Det betyr at du ikke får det hjem i posten. Hvis du tjener 55 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt og du kan bestille frikort isteden.

Logg inn og bestill skattekort (RF-1102)

Bestill skattekort

Nytt i skattekortet for 2018

Dei aller fleste kjem til å ha 2-6 ulike skattetrekk i skattekortet.
Det går tydeleg fram av skattekortet kven som skal bruke dei ulike trekkodane og kva slags type inntekt dei skal brukast på.

Endringa inneber ingen andre følgjer enn at det blir enklare for arbeidsgivarar og pensjonsutbetalarar å velje rett skattetrekk for ulik type inntekt.

Har du fleire arbeidsgivarar/pensjonsutbetalarar, må du passe på at tabelltrekk blir brukt berre ein stad. Tabellkortet bør brukast der du har høgast inntekt; (hovudarbeidsgivar/-pensjonsutbetalar).

Informasjon om skattekortet ditt

Etter at du har bestilt skattekortet, får du en skattetrekksmelding - informasjon om skattekortet ditt. Normalt innen 5 virkedager. Du får informasjonen i innboksen når du er logget inn. Hvis du ikke er e-bruker, sender vi informasjonen til din folkeregistrerte adresse.

Mottar du syke-, foreldre-, svangerskaps-, omsorgs- eller pleiepenger fra NAV?

Da kan skattetrekket ditt bli endret sammenlignet med fjoråret. 

Før du bestiller skattekort bør du finne fram dokumentasjon på:

  • Lønn: lønnslippen får du enten på papir eller elektronisk fra din arbeidsgiver. Er det første gang du bestiller skattekort må du oppgi hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året. 
  • Pensjon: er du pensjonist trenger du dokumentasjon fra NAV eller fra den som betaler ut din pensjon.
  • Gjeld/formue: dokumenter fra banken som viser din gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere har rapportert om arbeidsforhold og lønnsopplysninger hittil i år.

Dersom du har tabellkort og fleire arbeidsgivarar, pensjonsutbetalarar eller liknande, bør du gjere desse merksame på om dei er hovudarbeidsgivaren din (der du tener mest) eller om dei er ein biarbeidsgivar. NAV er i denne samanhengen for arbeidsgivar å rekne.

Hovudarbeidsgivar skal trekkje skatt etter tabell (tidlegare del 1 av skattekortet), medan andre arbeidsgivarar skal trekkje skatt i prosent (tidlegare del 2).

I utgangspunktet får alle som har fleire arbeidsgivarar over tid prosentkort, men hugs at Skatteetaten sine utrekningar er basert på det siste kjende skatteoppgjeret, eventuelt siste endring av skattekortet, så endringar etter dette blir ikkje fanga opp.

Får du ytingar frå NAV og har arbeidsinntekt i tillegg?

NAV får skattekortopplysningane elektronisk og er ikkje alltid informert om at du har ein annan hovudarbeidsgivar. Pass på at ikkje både hovudarbeidsgivaren din og NAV trekkjer etter tabell.

Om du får fleire ytingar frå NAV, må du gi melding til NAV om å trekkje etter tabell på hovudytinga, og etter prosent på dei andre ytingane. Viss du blir trekt etter tabell på alle ytingane frå NAV får du feil skattetrekk, og då blir det stor fare for restskatt. Du kan søkje om prosentkort for å unngå feil skattetrekk.

Frikort og fleire arbeidsgivarar?

Har du frikort og meir enn éin arbeidsgivar, må du fordele frikortbeløpet mellom arbeidsgivarane.

Er du utanlandske arbeidstakarar og skal søkje om skattekort så finn du alt du treng av informasjon her.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker. 

Åpningstider: 09:00 til 15:30 på hverdager.

footer/desktop/standard