Opplysningane i skattekortet mitt (skattetrekksmelding)

I desember kvart år får du nytt skattekort. Skatteetaten veit ikkje alt om deg, så det er viktig at du kontrollerer om grunnlaget for skattekortet ditt stemmer. 

Dette gjer du

  • Logg deg inn og kontroller opplysningane i skattekortet
  • Dersom tala er rette, treng du ikkje gjere noko.
  • Dersom tala ikkje stemmer må du gjere endringar i skattekortet. 

Skattekortet hentar arbeidsgivaren din direkte frå oss. 

Dersom du er usikker på om informasjonen stemmer

Finn fram dokumentasjon og kontroller tala:

  • Lønn - Lønnsslippen får du enten på papir eller elektronisk frå arbeidsgivaren din
  • Pensjon - Viss du er pensjonist treng du dokumentasjon frå NAV eller frå den som betaler ut pensjonen din.
  • Gjeld/formue - Dokument frå banken som viser gjelda di, gjeldsrentene dine og den eventuelt formuen din.

Du kan òg sjekke i skattetrekksmeldinga

I desember sender vi deg ei skattetrekksmelding. Den viser kva for inntekter, utgifter, formue og gjeld vi trur du vil ha i det kommande året. Du finn den i innboksen din i Altinn. Dersom du ikkje er elektronisk brukar får du tilsendt skattetrekksmeldinga til den folkeregistrerte adressa di.

Døme på korleis opplysningar om inntekt, frådrag, formue og gjeld blir vist i skattetrekksmeldinga:

Grunnlag i Skattetrekksmeldingen-NN.png

Dersom du har fått auka eller reduserte renteutgifter, høgare eller lågare lønn, eller endring til trygd eller pensjon, er det lurt å kontrollere og eventuelt endre skattekortet så du ikkje får feil skattetrekk