Restskatt for næringsdrivende

Hvis næringsdrivende har fått restskatt innebærer det at den fastsatte skatten utgjør et større beløp enn det forskuddet som er godskrevet ved avregningen. Det manglende beløpet må innbetales som restskatt.

Betalingsfrister

Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Får du skatteoppgjøret ditt i juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. august og den andre fakturaen 24. september.
  • Får du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for den første fakturaen 3 uker etter at datoen for skatteoppgjøret ditt var klart, og den andre fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen. Du må betale restskatten selv om du har endret skattemeldingen etter fristen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter fra forfall frem til du betaler.

Betaler du ikke innen fristen på den første fakturaen, regner vi det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Trenger du hjelp, kan du kontakte oss

Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1 000 kroner avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt i juni eller tidligere, er fristen for å betale 20. august.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for å betale 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter fra forfall frem til du betaler.

Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt til selskapet.

Hvis betalingsfristen er på en lørdag eller søndag, kan dere betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Restskatten må betales selv om dere har gjort endringer etter fristen for skattemeldingen eller om dere har klaget. Hvis restskatten ikke betales i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til dere betaler.

Restskatt inkludert rentetillegg som er under 100 kroner trenger dere ikke å betale.

Slik betaler dere

I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får dere tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Kontonummer og KID

Bruk konto- og KID-nummeret som står på fakturaen.

Hvis du ikke har fått faktura med betalingsinformasjon, kan du finne kontonummer og lage KID-nummer selv.

Renter

Restskatt tillegges rentetillegg. Renten beregnes fra 1. juli i inntektsåret frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.

Dersom du har betalt inn for mye forskuddsskatt og tilleggsforskudd innen 31.05 i skatteåret, vil det bli beregnet renter av dette ved tilbakebetaling.

Eksempel: Hvor mye må jeg betale i renter?

Dette er et eksempel på hvor mye rentene på restskatt kan være:

Beregnet skatt – inntektsåret 2019: 100 000 kroner
Forskuddstrekk: 80 000 kroner
For lite betalt: 20 000 kroner

Rentetillegg 1,17 % fra 01.07.2019 til 20.8.2020 (417 dager) = 267 kroner
Å betale: 20 267 kroner

Restskatt tillegges rentetillegg. Renten beregnes fra 15. mars i året etter inntektsåret og fram til forfallsfristen for restskatten.

Eksempel: Hvor mye må vi betale i renter?

Dette er et eksempel på hvor mye rentene på restskatt kan være dersom renten er satt til 1,17 % (rentesatsen kan variere fra år til år):

Beregnet skatt – inntektsåret 2019: 100 000 kroner
Innbetalt forskuddsskatt: 80 000 kroner
For lite betalt: 20 000 kroner

Rentetillegg 1,17 % fra 15.03.2020 til 12.11.2020 (243 dager) = 155 kroner
Å betale: 20 155 kroner

Tilleggsforskudd

Hvis dere vet dere får restskatt, kan dere betale inn tilleggsforskudd innen 31.mai. Da slipper dere å betale rentetillegg på restskatten.

Hvis fristen for å betale tilleggsforskudd er på en lørdag eller søndag, kan dere betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Betaling etter fristen 31. mai blir ikke tatt hensyn til ved endelig skatteavregning.

Husk å velge tilleggsforskudd som type innbetaling.

Dersom du har betalt inn for mye forskudd, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

For sen betaling

Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og vi vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer. Rentesatsen justeres to ganger i året av Finansdepartementet.

Aktuelle tiltak ved for sen betaling:

  • utleggsforretning
  • tvangssalg
  • konkursbegjæring
  • motregning

Selskapet/foretaket kan få gebyr og/eller betalingsanmerkning hvis tiltakene må tas i bruk.