Sats for:

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt


Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) er 0 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2020 til forfall første termin restskatt i 2021.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2020 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2021. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0 prosent per år fra 31. mai 2021 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentesats på restskatt og tilgodebeløp for upersonlig skattyter

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2021 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodgjørelsen 0 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2021 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.