Sats for:

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt


Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) er 3,51 prosent, beregnet fra 1. juli 2023 til forfall første termin restskatt i 2024.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 3,51 prosent av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2023 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2024. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 3,51 prosent per år fra 31. mai 2024 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentesats på restskatt og tilgodebeløp for upersonlig skattyter

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 3,51 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2024 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodtgjørelsen 3,51 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2024 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.