Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen i januar 2023.

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.

Det er nå enklere å søke for flere klienter, fordi man kan laste opp ferdige klientlister.

Du får se svar på søknaden med en gang. Du kan se dine tidligere innsendte søknader og om klientene har levert, allerede har fått utsatt frist, eller av andre grunner ikke kan gis utsettelse. 

Fristen for å søke om utsatt levering av skattmeldingen på vegne av klienter er 

  • 30. april for lønnstakere og pensjonister (i år faller fristen på en lørdag, og søknader kan derfor sendes til og med 2. mai)
  • 31. mai for næringsdrivende

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Logg inn for å se tidligere innsendte søknader. Det er kun søknader sendt via skatteetaten.no som vil vises her.

Kvittering for søknader sendt via RF-1113 er tilgjengelig i ditt arkiv på Altinn.