Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.

Logg inn og søk på vegne av klienter:

Søk om utsatt frist for levering

Frist

  • Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.
  • Fristen for å levere for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai. 

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Se tidligere innsendte søknader

Hvis du vil se oversikt over tidligere innsendte søknader, kan du logge inn. Det er kun søknader sendt via skatteetaten.no som vil vises her.

Kvittering for søknader sendt via RF-1113 er tilgjengelig i ditt arkiv på Altinn.