Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.

Fristen for å søke om utsettelse har gått ut

Du kan ikke søke om utsettelse nå. Hvis du ikke har levert skattemeldingen enda, må du gjøre det så raskt som mulig.

I 2023 kan du søke utsettelse for alle klienter

Regnskapsførere, revisorer og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter. 

Du kan i utgangspunktet søke for inntil 10 prosent av klientmassen din. Skatteetaten har kommet frem til at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine klienter.

Frist

  • Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.
  • Fristen for å levere for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Siden dette var en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du levererte skattemeldingen eller søknad om utsettelse til og med tirsdag 2. mai. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai.

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Se tidligere innsendte søknader

Hvis du vil se oversikt over tidligere innsendte søknader, kan du logge inn. Det er kun søknader sendt via skatteetaten.no som vil vises her.

Kvittering for søknader sendt via RF-1113 er tilgjengelig i ditt arkiv på Altinn.