Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 1. januar 2020.

Skjema RF-1113

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Fristen for å søke var 31. mai.

Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Bekreftelse på innvilget søknad om utsettelse finner du i din innboks i Altinn

 

footer/desktop/standard