Skjema RF-1113

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Logg inn og lever RF-1113:

Søk om utsatt frist for levering

Søknader på vegne av næringsdrivende skal sendes elektronisk via RF-1113.

Søknaden må gjelde navngitte skattepliktige.

Skal du levere skattemelding på vegne av lønnstakere og pensjonister så er fristen for å søke om utsettelse for disse 30. april.

Skal du levere skattemelding på vegne av næringsdrivende så er fristen for å søke om utsettelse for disse 31. mai.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvitteringsmelding finner du i din innboks i Altinn