Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.

Fristen for å søke om utsettelse er utvidet

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utvidet utsettelse på vegne av alle kunder som er næringsdrivende og som allerede har fått utsettelse til 30. juni.

Du kan søke fra tirsdag 27. juni, og fristen er 30. juni klokken 12.00. Ny frist for å levere blir da 21. august.

Logg inn og søk på vegne av klienter:

Søk om utsatt frist for levering

Frist

  • Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.
  • Fristen for å levere for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Siden dette var en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du levererte skattemeldingen eller søknad om utsettelse til og med tirsdag 2. mai. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai.

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Se tidligere innsendte søknader

Hvis du vil se oversikt over tidligere innsendte søknader, kan du logge inn. Det er kun søknader sendt via skatteetaten.no som vil vises her.

Kvittering for søknader sendt via RF-1113 er tilgjengelig i ditt arkiv på Altinn.