Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.

Fristen for å søke om utsettelse har gått ut

Du kan ikke søke om utsettelse nå. Hvis du ikke har levert skattemeldingen enda, må du gjøre det så raskt som mulig.

Frist

Du må søke utsettelse før fristen går ut.

Fristen for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen på vegne av klienter er

  • 30. april for lønnstakere og pensjonister. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai.
  • 31. mai for næringsdrivende. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni. 

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager.

Dersom den næringsdrivende ikke leverer, eller leverer etter fristen kan det ilegges tvangsmulkt.

Se tidligere innsendte søknader

Hvis du vil se oversikt over tidligere innsendte søknader, kan du logge inn. Det er kun søknader sendt via skatteetaten.no som vil vises her.

Kvittering for søknader sendt via RF-1113 er tilgjengelig i ditt arkiv på Altinn.