Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 3. januar 2022.

Skjema RF-1113

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsfører og revisor kan søke om utsettelse på vegne av klienter.

Fristen for å søke om utsettelse var 31. mai. Hvis du oppdager feil eller har fått nye eller forsinkede opplysninger, kan du fremdeles endre og levere skattemeldingen.

Logg inn og lever RF-1113:

Søk om utsatt frist for levering

Søknader på vegne av næringsdrivende skal sendes elektronisk via RF-1113. Søknaden må gjelde navngitte skattepliktige.

Skal du levere skattemelding på vegne av lønnstakere og pensjonister så er fristen for å søke om utsettelse for en avgrenset del av klientmassen 30. april. Utsatt frist til 20. august gjelder ikke for disse.

Skal du levere skattemelding på vegne av næringsdrivende så er fristen for å søke om utsettelse for disse 31. mai.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover utsatt frist.

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvitteringsmelding finner du i din innboks i Altinn