Skattemelding for selskap

Skattemeldingen for selskap skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Fristen er 31. mai hvert år.

Slik leverer du skattemeldingen

Kun via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

Noen systemer tilrettelegger for at du kan signere i systemet. Hvis ikke, kan du alltid signere i Altinn.

Disse rollene støttes i den nye løsningen:

Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
Begrenset signeringsrett (SISKD)
Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
Ansvarlig revisor (A0237)
Revisormedarbeider (A0238)
Revisorattesterer (A0298)
Kontaktperson NUF (KNUF)

Disse rollene støttes ikke i den nye løsningen:

Revisorrettighet (REVAI)
Regnskapsmedarbeider (REGNA)
Utfyller/innsender (UTINN)

I gammel løsning var det mulig å delegere roller til enkeltskjema. Siden alt nå er samlet i en skattemelding/selskapsmelding og en næringsspesifikasjon, kan du ikke delegere roller til enkelte deler av disse. Hvis du har en slik enkeltrolle knyttet til et RF-skjema, og skal jobbe med ny skattemelding, må du få tildelt en av rollene som støttes i ny skattemelding. 

Rollen definerer om du har rettighet for å skrive/lese/signere. Innsendingen av skattemeldingen/selskapsmeldingen vil fortsatt gå gjennom Altinn. 

  • Hvis du har en av disse rollene i dag, trenger du ikke å gjøre noe. Du kan sende skattemelding og næringsspesifikasjon. 
  • Hvis du ikke har en av disse rollene i dag, og du skal sende skattemelding og næringsspesifikasjon for en skattepliktig, må du sørge for å få tildelt en av rollene slik at du får rettigheter. 

Du finner informasjon om roller og rettigheter hos Altinn. Det er også Altinn du må kontakte hvis du lurer på noe om tildeling og delegering av roller og rettigheter. 

Nå kommer det en ny løsning for revisors signatur i den nye skattemeldingen. Da kan revisor bekrefte skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

I SKD-meldingen finner du en beskrivelse av hvilke forhold revisor signerer på i skattemeldingen eller selskapsmeldingen, og i næringsspesifikasjonen.

I arkivet i Altinn kan du se på opplysningene du har sendt inn i skattemeldingen og næringsspesifikasjon for selskap. 

 

Hvis du skal endre skattemeldingen/selskapsmeldingen du har sendt inn, kan du kun gjøre dette fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Hvis du skal endre i eldre skattemeldinger, skal du endre i det formatet du leverte den på. Det betyr at hvis du leverte de gamle RF-skjemaene det året du ønsker å endre, er det disse du skal bruke når du du sender inn endret skattemelding. Brukte du ny løsning, så må du endre i den nye løsningen.

Bli kjent med den nye skattemeldingen

Tidligere leverte selskaper en skattemelding, en næringsoppgave og flere vedleggsskjemaer.

Nå er alt samlet i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Se oversikt over innholdet og strukturen i den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen. I oversikten finner du temaer og felt som viser hva Skatteetaten kan trenge av opplysninger fra deg.

 

Alle vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er erstattet av en næringsspesifikasjon og en skattemelding. Næringsspesifikasjonen og skattemeldingen er temabasert. Det er en omlegging vi kjenner fra skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Data som naturlig hører sammen, er samlet. Utgangspunktet for dette er regnskapsoppstillingen.

Poster, felter og temaer

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen.  

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører. 

En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding og veiledning ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.

Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har, blant annet ved å tilby opplysninger Skatteetaten har på utkastet til skattemeldingen. Hvis opplysningene i utkastet stemmer, kan du bruke disse når du sender skattemeldingen.

Blant annet får du opplysninger du tidligere rapporterte i RF-1053, delvis forhåndsutfylt i skattemeldingen per prosjekt. Les mer om fradrag i skatt for forskning og utvikling 

Hjelp og støtte til leverandører og samarbeidspartnere

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for skattemeldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på skattemeldingen sin side på GitHub:

Du finner også informasjon om ny skattemelding på Altinn digitalisering.