Fødselsnummer for å få pass

Norske statsborgere har rett til å få norsk pass. Hvis du ikke allerede har et norsk fødselsnummer, vil passmyndighetene be Folkeregisteret om å opprette det på vegne av deg før du får utstedt passet.

Du søker om norsk pass ved en passmyndighet. Om dere er i utlandet vil nærmeste passmyndighet være en norsk utenriksstasjon. Om dere er i Norge vil det være norsk politi sine pass- og ID-kontor. 

For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon når du møter opp hos passmyndigheten. For at vi skal kunne gi deg informasjon som er tilpasset din situasjon, ber vi deg svare på noen spørsmål.

Merk at denne veilederen bare er et hjelpemiddel og kan ikke benyttes som dokumentasjon.