Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Del frikortet på fleire arbeidsgivarar

Du må ha eit frikort før du kan fordele til fleire arbeidsgivarar. Når ein ny arbeidsgivar hentar frikortet, får du melding på e-post eller SMS. 

Logg inn. Hugs at du må først bestille frikortet før du kan dele det.

Del frikortet på fleire arbeidsgivarar

Før du kan fordele frikortet mellom fleire arbeidsgivarar må du ha eit frikort. Viss du ikkje har frikort, kan du bestille frikortet her.

Du får melding på e-post eller SMS når du må fordele frikortet til fleire arbeidsgivarar. Det er berre dei arbeidsgivarane som har bedt om frikortet ditt du kan fordele beløpet til.

Slik gjer du det:

  • Logg inn.
  • Finn namnet på firmaet du skal jobbe hos i lista.
    Dersom du ikkje ser namnet på firmaet du skal jobbe hos i lista, må du be dei om å søkje om frikortet ditt.
  • Bestem deg for kor stort beløp du vil tene på denne jobben. 
    Viss du har fleire jobbar, må du dele opp beløpet slik at det blir maks 55 000 til saman. Det vil seie at du må redusere beløpet hos ein arbeidsgivar for å kunne gi meir til ein annan. Dersom du allereie har tent noko på ein jobb, kan du ikkje gi eit lågare beløp enn dette til denne arbeidsgivaren.
  • Skriv inn beløpet du har bestemt i ruta som høyrer til riktig firma
  • Trykk på Send inn

Du kan gjere dette fleire gonger i løpet av året, til dømes dersom du får ein ny jobb eller du jobbar meir på éin stad enn du har registrert.

Dersom ein tidlegare arbeidsgivar har bedt om frikortet ditt

Dersom eitt av firmaa du ser i lista er ein arbeidsgivar du ikkje jobbar for lenger, kan du setje 0 i ruta for dette firmaet. Då kan du gi heile fribeløpet ditt til ein ny arbeidsgivar.