Del frikortet på flere arbeidsgivere

Når en ny arbeidsgiver henter frikortet, får du beskjed på e-post eller SMS. 

Logg inn. Husk du må først bestille frikortet før du kan dele det.

Del frikortet på flere arbeidsgivere

Du må først bestille et frikort før du kan fordele frikortet mellom flere arbeidsgivere. Hadde du frikort i fjor behøver du ikke bestille først.

Det er bare de arbeidsgiverne som har bedt om frikortet ditt, du kan fordele beløpet til.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker. 

Åpningstider: 09:00 til 15:30 på hverdager.

footer/desktop/standard