Del frikortet på flere arbeidsgivere

Du må ha et frikort før du kan fordele til flere arbeidsgivere. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet, får du beskjed på e-post eller SMS. 

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke bestille nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

Logg inn. Husk du må først bestille frikortet før du kan dele det.

Del frikortet på flere arbeidsgivere

Før du kan fordele frikortet mellom flere arbeidsgivere må du ha et frikort. Har du ikke frikort kan du bestille frikortet her.

Du får beskjed på e-post eller SMS når du må fordele frikortet til flere arbeidsgivere. Det er bare de arbeidsgiverne som har bedt om frikortet ditt, du kan fordele beløpet til.

Slik gjør du det:

  • Logg inn.
  • Finn navnet på firmaet du skal jobbe hos i listen.
    Hvis du ikke ser navnet på firmaet du skal jobbe hos i listen, må du be dem om å søke om frikortet ditt.
  • Bestem deg for hvor stort beløp du vil tjene på denne jobben.
    Har du flere jobber må du dele opp beløpet sånn at det blir maks 55.000 til sammen. Det betyr at du må redusere beløpet hos en arbeidsgiver for å kunne gi mer til en annen. Hvis du allerede har tjent noe på en jobb kan du ikke gi et lavere beløp en dette til denne arbeidsgiveren.
  • Skriv inn beløpet du har bestemt i ruten som hører til riktig firma
  • Trykk på send inn

Du kan gjøre dette flere ganger i løpet av året, for eksempel hvis du får en ny jobb eller du jobber mer på ett sted enn du har registrert.

Dersom en tidligere arbeidsgiver har bedt om frikortet ditt

Hvis et av firmaene du ser i listen er en arbeidsgiver du ikke jobber for lenger, kan du sette 0 i ruten for dette firmaet. Da kan du gi hele fribeløpet ditt til ny arbeidsgiver.