Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SUA - Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, i familie med en utenlandsk arbeidstaker eller arbeidsgiver til en utenlandsk arbeidstaker, kan du få hjelp på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)

På SUA hjelper politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet deg med alt du trenger for å jobbe i Norge. 

Før du kommer til SUA  må du bestille tid.