Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SUA-kontorer

Er du utenlandsk arbeidstaker? Se om du kan bruke Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). SUA gir god veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Før du kommer på SUA-kontoret må du bestille tid.