Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SUA-kontorer

Er du utenlandsk arbeidstaker? Se om du kan bruke Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). SUA gir god veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Før du kommer på SUA-kontoret må du bestille tid.