Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattedirektoratet

Henvendelser mandag - fredag (sentralbord) 08:00 - 15:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei , Helsfyr (0663 OSLO)

Kontaktinformasjon

Telefon: 800 80 000 (Fra utlandet: +47 22 07 70 00)

Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Telefaks: 22 17 08 60