Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, utbetaling av skatt til gode, arbeid med tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Viktig informasjon

Hva ser du etter?

Hvis du har hatt sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, er denne overført til Skatteetaten. Du kan ha fått tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.