Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Oljeskattekontoret 

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-15.45.

(15. mai - 14. september 08.00-15.00)

Her finner du oss

Besøksadresse: Schweigaards gate 17, 0191 OSLO

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

E-post: [email protected]