Important information

This page is not available in English.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Oljeskattekontoret 

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-15.45.

(15. mai - 14. september 08.00-15.00)

Her finner du oss

Besøksadresse: Schweigaards gate 17, 0191 OSLO

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

E-post: [email protected]