Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Oljeskattekontoret 

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-15.45.

(15. mai - 14. september 08.00-15.00)

Her finner du oss

Besøksadresse: Schweigaards gate 17, 0191 OSLO

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

E-post: [email protected]