Utenlandske aksjer og andre finansprodukter

Fra og med inntektsåret 2019 vil Norske banker og andre finansinstitusjoner ha mulighet til å rapportere flere av dine finansielle produkter til skatteetaten slik at de blir forhåndsutfylt i skattemeldingen.

For inntekståret 2019 vil disse finansproduktene bli rapportert til skatteetaten:

Utenlandske aksjer

Det vil bli rapportert formue, utbytte og gevinst/tap på utenlandske aksjer som Norske banker og andre finansinstitusjoner har i eget depot for deg som kunde.

Obligasjoner

VPS rapporterer alle obligasjoner som omsettes på Oslo Børs (som er registrert i VPS). Norske banker og andre finansinstitusjoner kan rapportere formue, rente og gevinst/tap på obligasjoner som ikke rapporteres av VPS. (eks. utenlandske obligasjoner som holdes i depot på vegne av kunder).

ETN'er (exchange traded notes)

VPS rapporterer alle ETN'er som omsettes på Oslo Børs. Norske banker og andre finansinstitusjoner kan rapportere formue og gevinst/tap på ETN'er som ikke rapporteres av VPS.

Warrants

VPS rapporterer alle Warrants som omsettes på Oslo Børs. Norske banker og andre finansinstitusjoner kan rapportere formue og gevinst/tap på Warrants som ikke rapporteres av VPS.

Tegningsretter

VPS rapporterer alle tegningsretter som omsettes på Oslo Børs og/eller er registrert i VPS. Norske banker og andre finansinstitusjoner kan rapportere formue og gevinst/tap på tegningsretter som ikke rapporteres av VPS.

Ordningen vil bli utvidet med mulighet for å rapportere flere finansprodukter etter hvert.