Arbeidsinntekt til barn under 13 år

Barn under 13 år kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt i løpet av et inntektsår.

Frikortgrensen på 10 000 kroner i løpet av et år gjelder uavhengig av om inntektene er tjent hos forskjellige arbeidsgivere. Skattefritaket gjelder kun lønn for faktisk arbeid som barnet utfører selv, det vil si en konkret arbeidsprestasjon.

Passive honorarer, som for eksempel reklamefotografering av spedbarn, er skattepliktige og skal skattlegges hos barnets foreldre.

Barn under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid

Etter arbeidsmiljøloven kan barn under 13 år som hovedregel ikke ta arbeid. Dersom et barn under 13 år skal gjøre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid, må arbeidsgiver søke om forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Tillatelsen må være gitt før barnet kan begynne å arbeide. For nærmere informasjon, se Arbeidstilsynet.

Bestill frikort eller skattekort 

Skal du bestille frikort eller skattekort til barn under 13 år kan du sende oss en melding (du må logge inn) med opplysninger om:

  • barnets navn
  • fødselsdato
  • inntekt (maks 10 000 kroner)
  • opplysninger om navn og eventuelt organisasjonsnummer på arbeidsgiver/oppdragsgiver
  • beskrivelse av arbeidet.

For å bestille frikort elektronisk må barnet fylle 13 år i løpet av inntektsåret.

Arbeidsinntekt over 10 000 kroner

Tjener barnet mer enn 10 000 kroner er den overskytende inntekten skattepliktig. Da må den skattlegges på vanlig måte sammen med foreldrenes inntekt. Normalt med en halvpart på hver av foreldrene hvis ikke foreldrene velger en annen fordeling. Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal barnets inntekt som hovedregel skattlegges den av foreldrene som barnet er registrert bosatt sammen med i Folkeregisteret.