D-nummer

Et norsk d-nummer er et unikt identitetsnummer som ofte er aktuelt hvis du har en midlertidig tilknytning til Norge.

Det gjelder for eksempel hvis du skal jobbe i Norge i noen måneder, er asylsøker, eller du er utenlandsk statsborger og har et styreverv i et norsk firma.

Dette kreves for å få d-nummer

Det finnes to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Hvilket identitetsnummer du som utenlandsk person får, avhenger blant annet av hvor lenge du har tenkt å være i Norge.

Du kan få et d-nummer hvis du planlegger å oppholde deg i Norge

 • mindre enn seks måneder, eller
 • mer enn seks måneder, men ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer

Slik får du d-nummer

Når du er i kontakt med en virksomhet eller myndighet for å få utført en tjeneste eller gjennomført en oppgave, kan det hende at de har behov for at du har et norsk identitetsnummer.

Om du ikke har et fødselsnummer, kan noen virksomheter og myndigheter bestille et d-nummer til deg. Hvis du for eksempel søker om skattekort vil Skatteetaten bestille d-nummer til deg.

Du kan få et d-nummer hvis du for eksempel

 • skal jobbe eller drive næringsvirksomhet
 • er asylsøker eller har annen gyldig oppholdstillatelse
 • mottar trygd
 • er styremedlem i et foretak
 • eier en bolig
 • skal åpne bankkonto
 • skal rapportere til myndighetene på vegne av selskaper i Norge

Når en virksomhet eller myndighet skal bestille et d-nummer til deg, trenger de at du sender dem en bekreftet kopi av passet ditt eller ditt nasjonale ID-kort. En bekreftet kopi betyr at en norsk offentlig myndighet, norsk utenriksstasjon, notarius publicus, eiendomsmegler, autorisert regnskapsfører, advokat, autorisert eller statsautorisert revisor, eller norsk bank bekrefter at kopien en riktig. Kopi av legitimasjonen skal ikke være faxet, scannet eller kopi av kopi.  

 • Skatteetaten – til skatte- og avgiftspliktige personer
 • NAV – for EØS-arbeidssøkere og/eller mottakere av trygdeytelser
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper – for forretningsforhold med norske banker eller andre finansinstitusjoner
 • Verdipapirsentralen – ved opprettelse av VPS-konto
 • Brønnøysundregistrene – for registrering i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret eller Løsøreregisteret
 • Kartverket – som matrikkelmyndighet for tinglysing av fast eiendom
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) – for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege
 • Utlendingsdirektoratet, politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda – for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse og for andre personer med gyldig oppholdstillatelse
 • Utenriksdepartementet – for utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjonsorganer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5, første til tredje ledd

Du kan søke om d-nummer hvis det er behov for dette i forbindelse med rapportering for selskap med rapporteringsforpliktelser i Norge.

Slik søker du d-nummer for å rapportere på vegne av selskaper i Norge

ID-kontroll

Virksomheten som bestiller d-nummer til deg kan kreve at identiteten din kontrolleres.

Da må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll. 

Slik mottar du d-nummeret ditt 

Du får d-nummeret ditt i posten. Dersom det er Skatteetaten som bestiller d-nummer til deg, får du i tillegg d-nummeret i skranken når du møter for ID-kontroll.

Hvis du er asylsøker, vil du som hovedregel få d-nummeret ditt i asylsøkerbeviset som du får fra politiet. 

D-nummer med status inaktiv 

D-nummeret får status inaktivt fem år etter at du har fått det tildelt. Det betyr ikke at d-nummeret er ugyldig eller slettet, men i noen sammenhenger kan du møte krav om at status må være aktiv. Det er virksomheten som bruker opplysningene om deg som avgjør om dette er et krav.

Aktivere d-nummer igjen

Hvis d-nummeret er satt til inaktivt, og du har fått beskjed om å aktivere det på nytt, må du bestille time for ID-kontroll hos Skatteetaten. 

Du kan ikke møte til ID-kontroll før d-nummeret har blitt inaktivt. Det skjer fem år etter at du fikk tildelt d-nummeret. 

Du kan logge inn for å sjekke om d-nummeret ditt er satt som inaktivt:

Mine opplysninger i Folkeregisteret

Du skal ikke reaktivere d-nummeret ditt dersom du har bosatt deg i Norge. Hvis du skal bo her i 6 måneder eller mer skal du melde flytting til Norge.

Hvis meldingen din om flytting til Norge blir godkjent, får du et fødselsnummer. Det erstatter d-nummeret ditt. Les mer om å melde flytting til Norge. 

 

Dette betyr sifrene i d-nummeret ditt

D-nummeret består av elleve siffer.

 • De seks første sifrene viser fødselsdato, og det første sifferet er økt med 4. Hvis du for eksempel er født 01.01.85, vil de første sifrene i d-nummeret ditt være 410185.
 • De tre neste sifrene er individnummer, hvor det tredje nummeret viser til kjønn: partall gis til kvinner, og oddetall gis til menn.
 • De to siste sifrene er kontrollsiffer. 

Et personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret. 

Hvis det ikke er et ledig d-nummer knyttet til din fødselsdato, blir registreringsdatoen (dag og måned) brukt. Hvis d-nummeret ditt ble bestilt for eksempel 15.01.20, vil de første tallene i d-nummeret ditt være 550185. Den korrekte fødselsdatoen din vil allikevel stå i Folkeregisteret i feltet for fødselsdato.