ID-kontroll

ID-kontroll er en identitets- og legitimasjonskontroll. For å bli ID-kontrollert, må du møte personlig og vise frem legitimasjon.

Krav til legitimasjon

Hvilke krav som stilles til legitimasjonen din, avhenger av statsborgerskapet ditt og oppholdsgrunnlaget ditt i Norge.

Se hva som gjelder deg:

 • Pass eller nasjonalt ID-kort, som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Flytter du til Norge fra et annet nordisk land, godtas også gyldig førerkort sammen med utskrift fra folkeregisteret i landet du flytter fra som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må være datert og ikke eldre enn 3 måneder. Den må også være underskrevet og stemplet.
 • Barn under 18 år kan benytte fødselsattest/fødselsregisterutskrift fra nordisk land sammen med passfoto og utskrift fra hjemlandets folkeregister som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder. Den må også være underskrevet og stemplet.

 • Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn.

 • Pass

 • Asylsøker og overføringsflyktning uten flyktningstatus
 • Flyktning, herunder overføringsflyktning med flyktningstatus
 • Person på familiegjenforening med flyktning
 • Person med opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn
 • Person med refleksjonsperiode (offer for menneskehandel)
 • Person som har fått innvilget oppholdstillatelse og IKKE kan få pass fra hjemlandets myndigheter

Hører du til en av disse gruppene, kan du legitimere deg med ett av følgende identitetsdokumenter:

 • Norsk Schengenstandardisert oppholdskort
 • Reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter
 • Norsk asylsøkerbevis, i kombinasjon med utskrift fra "UDI oppholdsstatus"
 • Tidsmessig gyldig passérbrev med Schengen-visum
 • Passérbrev med Schengen-visum som ikke er tidsmessig gyldig, men som har påskrift fra politiet om at det gjelder som legitimasjon overfor myndighetene som har ansvaret for Folkeregisteret
 • Utlendingspass utstedt av norske myndigheter

Bestill time for ID-kontroll

Skatteetaten tilbyr ID-kontroll på 42 utvalgte skattekontor.

 

Statusen din kan være kontrollert eller ikke kontrollert

Identiteten din kan registreres i Folkeregisteret som kontrollert eller ikke kontrollert. Opplysninger om identiteten din er kontrollert blir registrert i Folkeregisteret, og er tilgjengelig for offentlige og private virksomheter som bruker Folkeregisteret. 

 • Kontrollert
  Det er gjennomført en identitets- og legitimasjonskontroll ved personlig oppmøte.
 • Ikke kontrollert
  Brukes i de tilfeller identiteten ikke er kontrollert.

Det kan være avgjørende for tilgangen din til en rekke rettigheter om identiteten din er registrert som kontrollert i Folkeregisteret. Det er den offentlige etaten eller private virksomheten som tilbyr en tjeneste som bestemmer om identiteten din må være kontrollert for å få tilgang på deres tjenester.

Hvis du lurer på noe om dette, må du kontakte den aktuelle virksomheten.