Skattekontorer som utfører ID-kontroll

Er du utenlandsk arbeidstaker som skal ha D-nummer for å få skattekort, utenlandsk borger med D-nummer og behov for ID-kontroll, eller skal du melde innflytting til Norge? Her ser du hvilke skattekontorer du kan henvende deg til. Før du kommer, må du bestille time på skattekontoret.

Søk etter skattekontor