Fødselsnummer

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer som følger deg hele livet. Det består av elleve siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato.

Slik får du fødselsnummer

Du kan ikke søke om å få et fødselsnummer. Det er Folkeregisteret som vurderer om du oppfyller vilkårene for å få fødselsnummer.

Et fødselsnummer gis til:

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å få et fødselsnummer og bli registrert som bosatt, kan du få et d-nummer.

Dette betyr sifrene i fødselsnummeret

Et fødselsnummer består av elleve siffer.

  • Fødselsdato: I de fleste tilfellene viser de 6 første sifrene fødselsdatoen din. Hvis du for eksempel er født 22. juni 1976, vil de første seks sifrene i fødselsnummeret ditt være 220676.
  • Individnummer: De tre neste sifrene er individnummer, hvor det tredje nummeret viser til kjønn: partall gis til kvinner, og oddetall gis til menn.
  • Kontrollsiffer: De to siste sifrene er kontrollsiffer.

Et personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret. 

I noen få tilfeller viser de seks første sifrene ikke fødselsdatoen din. Dette er fordi enkelte datoer ikke har flere ledige fødselsnumre igjen. Da viser de seks første sifrene den dagen og måneden du fikk fødselsnummer. Hvis dette gjelder deg, får du beskjed om det når du får fødselsnummeret ditt i posten. Den korrekte fødselsdatoen din vil likevel stå i Folkeregisteret i feltet for fødselsdato.

Når du flytter til Norge

Når du skal oppholde deg i Norge i minst seks måneder sammenhengende eller mer varig skal du melde flytting.

Du må også melde flytting til Norge igjen, hvis du flytter tilbake etter å ha vært registrert som utflyttet fra Norge i Folkeregisteret.

Du må møte til ID-kontroll og du vil bli bedt om dokumentasjon som viser at du skal bo i Norge.

Hvis du oppfyller vilkårene, får du et fødselsnummer og blir registrert bosatt i Norge i Folkeregisteret. Det er Folkeregisteret som vurderer om du oppfyller vilkårene for dette. 

Hvis du er innvilget en oppholdstillatelse fra utlendingsmyndighetene trenger du i utgangspunktet ikke å melde flytting selv. Da vil det være oppholdstillatelsen din som avgjør om du blir registrert som bosatt i Norge.