Filmer med tips for næringsdrivende

Her finner du korte filmer med tips for deg som er næringsdrivende. Du finner også veier videre til mer hjelp.

Velg tema:

Skattemelding med næringsspesifikasjon (ny skattemelding)

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Den nye skattemeldingen gjør at du må gjøre ting litt annerledes enn tidligere. Forstå den nye skattemeldingen:

Slik fyller du ut den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon:

 

Se filmer med flere detaljer:

Se hvordan du finner næringsspesifikasjonen, dersom den ikke vises i skattemeldingen automatisk.

Se hvordan du endrer næringsspesifikasjonen, og deretter sender inn skattemeldingen på nytt.

Se hvordan du fyller ut næringsspesifikasjonen når du ikke har hatt aktivitet i næringen i løpet av fjoråret.

Se hvordan du leverer skattemelding med næringsspesifikasjon, når driftsinntektene ikke er mer enn 50 000 kroner.

Se hvordan ektefeller kan fordele næringsinntekt fra felles næring.

Hvis du i arbeidssammenheng kjører mindre enn 6 000 kilometer med bilen din, regnes den som en privatbil

Hvis du i arbeidssammenheng kjører minst 6 000 kilometer med bilen din, eller kjøring i næring utgjør mer enn halvparten av totalbruken, regnes den som en yrkesbil/næringsbil

Se forklaring på hva du skal gjøre i de to tilfellene:

Se hvordan du i skattemeldingen registrerer skattemessige avskrivninger av driftsmidler inne i næringsspesifikasjonen.

Her viser vi hvordan du i næringsspesifikasjonen fører fradrag for kostnader til telefon, internett og liknende, som du bruker i næringen.

Her kan du se hvordan du registrerer lott og særskilt fradrag for fiske og fangst.

Her forklarer vi deg det viktigste du trenger å vite om å levere skattemeldingen din som billedkunstner.

Skattemelding med næringsoppgaver (Altinn)

En del leverer fortsatt skattemelding, næringsoppgaver og vedleggsskjemaer via Altinn. Her finner du filmer med forklaring til hvordan du gjør det.

Filmen viser med et eksempel hvordan du fyller ut Næringsoppgave 1 (RF-1175).

Noen selvstendig næringsdrivende med lav omsetning er fritatt fra å levere næringsoppgave, og kan rapportere dette direkte i skattemeldingen for næringsdrivende. Filmen viser hvilke foretak dette gjelder og hvordan du rapporterer dette hvis du leverer skattemeldingen via Altinn.

 

Du skal endre skattemeldingen selv hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger. Filmen viser med et eksempel hvordan du finner den igjen i Altinn, korrigerer og leverer på nytt.

I de fleste tilfeller kan du selv endre skattemeldingen din for de tre siste inntektsårene.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage

Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester som mobiltelefon, bredbånd og (EK-tjenester) som du bruker i næring - men ikke for privat bruk.

Filmen viser hvordan du fører dette i Næringsoppgave 1 (RF-1175).

Filmen viser hva som gjelder for bruk av bil i næring, hvordan du rapporter det og hvor du finner informasjon om aktuelle fradragsmuligheter for bil i næring.

Filmen viser hvordan du fører fradrag ved skattemessig saldoavskrivning. Filmen viser eksempler, regelverk og hvordan du fyller ut i skjema RF-1084 Avskrivning i Altinn.

Forskuddsskatt

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt

Se om du skal søke forskuddsskatt og hvordan du gjør det.

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister.

Her forklarer vi deg hvordan:

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i forbindelse med at du har stiftet et aksjeselskap.

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) ved kjøp og salg av selskapets aksjer.

Filmen viser et eksempel på hvordan du fyller ut aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) ved likvidasjon, det vil si at aksjene blir slettet ved avvikling eller ved konkurs av aksjeselskapet.

Merverdiavgift

Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften.

I disse filmene forklarer vi deg hvordan mva fungerer, hvordan du registrerer deg og hvordan du leverer mva-melding:

Her får du en kort introduksjon til

  • hva merverdiavgift er
  • hvilke næringsvirksomheter merverdiavgiftsloven gjelder for
  • hvordan ordningen med merverdiavgift fungerer

Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg i Mva-registeret, steg for steg.

Her viser vi deg steg for steg hvordan du skal fylle ut og sende inn mva-meldingen.

Viktig informasjon

Avslutte bedrift

Viktig informasjon

Når du avslutter din bedrift det viktig at du gjør det på riktig måte.

I denne filmen forklarer vi deg hvordan du avslutter bedrift på riktig måte og i riktig rekkefølge:

Hør vår podskatt - en podcast om skatt

Skattejuristene Lene og Therese i Skatteetaten gir deg de beste skatterådene før du leverer skattemeldingen. 

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.