Arbeidstaker eller næringsdrivende?

I enkelte sammenhenger må du vurdere om du er arbeidstaker eller næringsdrivende. Dette har betydning for hvordan utbetalingen for utført oppdrag skal behandles.

Dersom du ikke stiller med egne redskaper/verktøy for å utføre arbeidet og heller ikke er ansvarlig for jobben, er du arbeidstaker. Utbetaling for utført oppdrag er da lønnsinntekt for deg og du skal levere skattekort til den som skal foreta utbetalingen. Den som har betalt ut pengene blir da din arbeidsgiver.

Hvis du regnes som næringsdrivende, skal du fakturere oppdragsgiveren. Du blir da selv ansvarlig for innbetaling av skatter.

Også på andre områder er det viktig å avklare spørsmålet om du er arbeidstaker eller egen næringsdrivende. Dette gjelder for eksempel forsikringer, garantier og sykepengerettigheter.